Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

2.4.2002 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Ostravský magistrát se necítí být tím, kdo by měl něco dělat s vysoce toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB)(1) v životním prostředí Ostravy, a nemíní se tímto problémem zabývat. Vyplývá to z jeho reakcí(2) na podněty sdružení ARNIKA.

Na problém s polychlorovanými bifenyly v Ostravě upozornilo Magistrát města Ostravy sdružení ARNIKA dopisem odeslaným před Vánocemi loňského roku. Sdělilo v něm, že v létě 2001 byla v Ostravě - Přívoze naměřena dosud nejvyšší(3) koncentrace PCB v České republice. Zároveň magistrát vyzvalo, aby se pokusil najít zdroj znečištění těmito látkami.

Značné znečištění polychlorovanými bifenyly bylo naměřeno v letech 1996 - 97 i v řece Odře v Bohumíně(4). Vysoké jsou také koncentrace polychlorovaných bifenylů a dioxinů zjištěné v podkožním tuku osob z ostravsko-karvinské oblasti(5). "Přestože vše nasvědčuje tomu, že Ostravsko patří mezi nejvíce zatížené oblasti PCB a dioxiny v České republice, žádný z orgánů státní správy nezačal podnikat razantní kroky, jež by vedly ke snížení rizika kontaminace životního prostředí těmito látkami. Naopak v roce 2001 byla v Ostravě uvedena do provozu spalovna odpadů s PCB pro celou republiku. Chceme státní správu přimět k činům novou regionální kampaní," řekl na dnešní tiskové konferenci ARNIKY vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, RNDr. Jindřich Petrlík. Polychlorované bifenyly a dioxiny patří do skupiny dvanácti nejtoxičtějších látek na světě (souhrnně nazývaných persistentní organické látky), k jejichž zákazu či eliminaci má posloužit nová mezinárodní úmluva(6) podepsaná v květnu 2001 ve Stockholmu. "Oslovili jsme odborníky věnující se těmto toxickým látkám soustavněji a požádali státní instituce o informace o PCB podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Zatímco ze státních úřadů reagovala jen Česká inspekce životního prostředí, a to jen stručně, oslovení odborníci nám ochotně odpověděli," informovala o prvních krocích ostravské kampaně vedoucí ARNIKY - Ostrava, Lenka Daňhelová.

Vedoucí týmu zaměřeného na monitoring perzistentních organických látek v Evropě, profesor Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity v Brně, k naměřené hodnotě v Ostravě mimo jiné napsal: "Koncentrace PCB zjištěná v Ostravě-Přívoze je vyšší nežli v okolí Chemka Strážské(7), což podle mne značí přítomnost typu zdroje znečištění jako může být laguna, odkaliště, skládka..." Holoubek také uvedl, že pozaďové koncentrace PCB v ovzduší čistých oblastí se pohybují v hodnotách 50 - 100x nižších nežli byla ta naměřená v Přívoze. K dovozu odpadů s obsahem PCB do Ostravy získala ARNIKA jedinou informaci od České inspekce životního prostředí: "... v důsledku zahájení odstraňování těchto druhů odpadů v roce 2001 ve zmíněné spalovně společnosti Aliachem a. s. (jediná v ČR) jsou tyto sváženy, dle obchodních aktivit firem v oblasti odpadového hospodářství z celé ČR." Žádný ze státních úřadů zatím nesdělil, v jakém množství se odpady s PCB do Ostravy dovezly.

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu