Pomozte chránit vzduch a vodu

Darujte

Benátky n. Jizerou (Střední Čechy) Kralupy nad Vltavou (Střední Čechy) Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj)  
carbo-104 Kralupy01

 A další...

V ochraně čistoty ovzduší a vod můžeme být úspěšní jen díky stovkám dárců z celé ČR.
Podpořte i Vy ochranu ovzduší a vod, které jsou základem našeho zdravého života v různých koutech naší krasné krajiny. Děkujeme Vám!

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 240 0615 687 / 2010
 • variabilní symbol: 0808
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email nebo telefon
Krajina a nebe (foto J. Petrlík)

Darujte online platební kartou:

Bezjedu-cb OKNejsme největší, ani nejhlasitější, ale věříme, že odvedená práce mluví za nás:

 • naši petici "Budoucnost bez jedů" podepsalo přes 16 tisíc lidí a s její pomocí
 • jsme v letech 2002 - 2003 v české legislativě ukotvili Integrovaný registr znečišťování (IRZ), který zpřístupňuje veřejnosti data o množství toxických látek vypouštěných z každého většího průmyslového či zemědělského provozu v České republice
 • IRZ jsme ubránili před snahou průmyslové lobby omezit jeho rozsah o důležité informace o toxických látek a omezit tak právo veřejnosti na informace o toxických látkách
 • pomohli jsme zamezit výstavbě několika spaloven odpadů, které by přispěly k zátěži životního prostředí a problematiku odpadů by nevyřešily (například u Mydlovar, ve Stříbře, u Tušimic a na jiných místech)
 • prosadili jsme vyčištění pesticidy zamořených hospodářských budov v Klatovech - Lubech
 • radíme lidem, jak se aktivně účastnit procesů povolujících nové průmyslové provozy v jejich okolí anebo omezujících znečištění z těch stávajících
 • dosáhli jsme omezení používání PVC na balení potravin a stažení z trhu řady hraček a potřeb pro děti obsahujících škodlivé ftaláty
 • pomáháme spotřebitelům vypořádat se s toxickými látkami ve výrobcích a, abychom je mohli měřit opatřili jsme si rentgenový spetkrometr, a nabízíme lidem měření těžkých kovů v předmětech, které denně použivají 
More-a-nebe

Podepište petici

Podepište petici Stop zápachuOdour wiki-commons

Obyvatelé České republiky žijící v sousedství průmyslových a zemědělských provozů často řeší problém obtěžování zápachem, ale stížnosti na úřadech jim nepomáhají, protože ze zákona o ochraně ovzduší zmizela většina konkrétních ustanovení, jakým byl dříve například limit pro vypouštění zapáchajících látek do ovzduší. Chceme, aby nás zákon o ochraně ovzduší chránil i před obtěžujícím pachem a abychom mohli bez obav větrat.

Žádáme proto, aby:

 1. do novely zákona o ochraně ovzduší byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a
 2. zákon umožnil stanovení emisních limitů pachových látek tak, aby se předcházelo zbytečnému obtěžování zápachem z průmyslové a zemědělské výroby.
Petici Stop zápachu podepsalo 769 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

tomáš1

Adresáti: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Petiční výbor:

 • Mgr. Karolína Brabcová, zastupitelka městské části Praha 6
 • Mgr. Sylva Burianová, zastupitelka města Benátky nad Jizerou a předsedkyně občanského spolku Benátky sobě
 • RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky, Praha 8, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Obtěžující zápach

O zápachu

Odour 2Jako zápach vnímáme nepříjemné pachy některých látek v prostředí kolem nás. Řadu nepříjemných pachů dokážeme vytvořit sami ať už nedokonalou péči o potraviny, tak o nás samotné. Další nám připravuje příroda - páchnou nám mršiny zvířat, tlející organická masa v bažinách, některé houby anebo skunk.

Abychom se cítili dobře ve svých domovech, potřebujeme alespoň čas od času vyvětrat a pustit dovnitř čerstvý vzduch. A tady často narazíme na problém, kterému se zde věnujeme: Větrat se nedá! Z venku se line obtěžující zápach, ze zemědělského anebo průmyslového provozu. Před takovým zápachem by nás měl chránit zákon o ochraně ovzduší. Od roku 2012 v něm však konkrétní nástroje ochrany před zápachy chybějí.

Jak píše ve své tiskové zprávě senátorka RNDr. Jitka Seitlová: "Postupy měření pachů stanovené v roce 2002 a následně v roce 2005 vyhláškou, se v praxi ukázaly jako nevhodné. Místo hledání nápravy byly právní nástroje ochrany před zápachy s přijetím současného zákona o ochraně ovzduší ( 201/2012 Sb.) zcela vypuštěny." Senátorka Seitlová a iniciativa "Nehceme žít ve smradu" navrhli i konkrétní změnu zákona o ochraně ovzduší, s níž se Arnika ztotožnila a zorganizovala Petici "Stop zápachu!", která změnu podpořila a snad i pomohla prosadit. Sběr podpisů pod petici jsme proto již ukončili. 

Případy plné zápachu

Benátky n. Jizerou (Střední Čechy) Kralupy nad Vltavou (Střední Čechy) Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj)  
carbo-104 Kralupy01

 

Vyskytná (Vysočina) Ostrava (Moravskoslezský kraj) Ústí nad Labem (Ústecký kraj)  
carbo-104 Maska-Ostrava Spolchemie v Ústí nad Labem

 

 

Pachové látky

Mezi pachové (či zapáchající) patří celá řada chemických látek, z nichž mnohé mohou mít vážné zdravotní dopady. Velká část z nich patří do skupiny těkavých organických látek. Podívejme se alespoň na některé z pachových látek:

Amoniak neboli čpavek je častým důvodem, proč nám něco nepříjemně páchne. Jeho zdrojem jsou mimo jiné zemědělské provozy. Často si ho doma "vyrobíme" sami, když necháme například něco zkazit, vzniká organickým rozkladem. Dlouhodobé působení amoniaku vede k chronickým onemocněním dýchacích cest a očí. Největší zdroje amoniaku lze nalézt v Integrovaném registru znečišťování. [Více o amoniaku].

Benzen je důvodem, proč nám zapáchá (někomu voní) benzin. Cítíme ho také v okolí provozů petrochemického průmyslu anebo v okolí benzinových pump. Při chronickém působení benzenu zabíjejí jeho metabolity. Dochází k poškození plic a červených i bílých krvinek. Chronické poškození kostní dřeně může vést v dlouhodobém horizontu k rozvoji leukémie.[Více o benzenu].

Formaldehyd má podprahový a velice vtíravý zápach, který člověk cítí ještě relativně dlouho i poté, co se vzdálí od jeho zdroje. Je vysoce toxický pro všechny živočichy, je mutagenní a způsobuje rakovinu (1. kategorie IARC). Již při nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznic horních cest dýchacích. Je možnou příčinou atopických ekzémů a různých alergií.[Více o formaldehydu].

Naftalen se používá při výrobě PVC, lepidel, léčiv, pryskyřic, maziv, barviv (indigo). Je využíván také jako dezinfekční činidlo. Cítíme jej jako nasládlý zápach už v nízkých koncentracích. Je schopen procházet placentou a poškodit lidský plod, je považován za podezřelý lidský karcinogen (2B IARC). Proti použití naftalenu při výrobě brusných kotoučů protestovali například občané Benátek nad Jizerou.[Více o naftalenu].

Styren má nasládlý zápach, který na nás občas dýchne i z polystyrenového nádobí na jídlo v provozech rychlého občerstvení. Jeho zápach, který trápí často lidi žijící v okolí laminátoven jako například té v Klášterci nad Ohří. [Více o styrenu].

Trichlorethylen má sladký zápach. Největším průmyslovým zdrojem úniků této látky v České republice je Spolana Neratovice, která ho v roce 2014 vypustila do ovzduší téměř 35 tun. Trichlorethylen je považován za pravděpodobně karcinogenní látku (2A IARC). [Více o trichlorethylenu].

Petice

Znění petice Stop zápachu Odour wiki-commons

Obyvatelé České republiky žijící v sousedství průmyslových a zemědělských provozů často řeší problém obtěžování zápachem, ale stížnosti na úřadech jim nepomáhají, protože ze zákona o ochraně ovzduší zmizela většina konkrétních ustanovení, jakým byl dříve například limit pro vypouštění zapáchajících látek do ovzduší. Chceme, aby nás zákon o ochraně ovzduší chránil i před obtěžujícím pachem a abychom mohli bez obav větrat.

Žádáme proto, aby:

 1. do novely zákona o ochraně ovzduší byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a
 2. zákon umožnil stanovení emisních limitů pachových látek tak, aby se předcházelo zbytečnému obtěžování zápachem z průmyslové a zemědělské výroby.
  tomáš1

Adresáti: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Petiční výbor:

 • Mgr. Karolína Brabcová, zastupitelka městské části Praha 6
 • Mgr. Sylva Burianová, zastupitelka města Benátky nad Jizerou a předsedkyně občanského spolku Benátky sobě
 • RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky, Praha 8, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Sběr podpisů pod petici již skončil! Děkujem všem 769 signatářům za její podporu. Pomohli jste prosadit správnou věc.

Ochrana ozónové vrstvy Země

Ozónová vrstva se nachází ve výškách mezi 14 až 60 km nad povrchem Země. Pohlcuje podstatnou část ultrafialové složky slunečního záření (UV záření). Zachytává především jeho UV-B složku, která je nejnebezpečnější. Při zvýšeném průniku UV-B záření přes ozónovou vrstvu se zvyšuje riziko výskytu rakoviny kůže a poškození očí. Stejné nebezpečí hrozí lidem i zvířatům. Negativní dopady UV záření se projevují také snížením růstu rostlin a narušením biologické rovnováhy v oceánech. Oslabení ozónové vrstvy přispívá nepříznivě také ke klimatickým změnám.

ozonehole2ozonehole

Zmenšené družicové snímky zachycují tzv. ozónovou díru nad jižní polokoulí (modrofialová oblast) v roce 1981 a 2014, jak jsou zachycené v krátké videosekvenci (zobrazí se po kliknutí na snímek).

(Zdroj: ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ozone_maps)

 

Informace o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Země


Zajímavé odkazyhttp://www.detizeme.cz/publikace/nahledy/Ozonosfera.jpg

Znečišťující látky

Název CAS číslo
arsen 7440-38-2
chlorofluorouhlovodíky (CFC) -
chrom 7440-47-3
fluoruhlovodíky (HFC) -
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) -
kadmium 7440-43-9
měď 7440-50-8
methan 74-82-8
nikl 7440-02-0
olovo 7439-92-1
organické sloučeniny cínu 56-35-9 (tributylcín) a další
oxid dusný 10024-97-2
oxid uhličitý 124-38-9
oxidy dusíku 10102-44-0 (NO2)
perfluoruhlovodíky (PFC) -
rtuť 7439-97-6
tetrachlormethan (TCM) 56-23-5
zinek 7440-66-6

Mezinárodní úmluvy na ochranu atmosféry

Plynný obal Země patří k nejkomplexnějším systémům naší planety. Jako takový se stal také předmětem celé řady mezinárodních úmluv, které ho mají chránit. Na našich internetových stránkách najdete informace především o těch, které mají vztah k některému z našich projektů či kampaní.

Informace o mezinárodních úmluvách hledejte na našich stránkách věnovaných:

Stockholmské úmluvě o perzistentních organických látkách (POPs)

Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Protokolu o POPs k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Banner-stika

Sledujte nás: