Znečištění ovzduší a jeho dopad na zdraví

"Znečištění ovzduší škodí našemu zdraví. Délku lidského života zkracuje průměrně o více než osm měsíců a v nejvíce znečištěných městech a oblastech o více než dva roky." ( Janez Potočnik, komisař EU pro životní prostředí)

Také v  Česku zemřou ročně tisíce lidí kvůli znečištěnému ovzduší - v roce 2012 mohlo být  znečištění ovzduší prašnými částicemi příčinou předčasného úmrtí až 5 500 obyvatel.

Jak se chránit před negativními vlivy znečištěného ovzduší:
  • Pokud jsou hodnoty znečištění zvláště vysoké (například v zimě za nepříznivých rozptylových podmínek), snažte se vycházet ven co nejméně.
  • Pokud musíte jít ven, zkuste omezit pobyt venku na časné ranní hodiny nebo až na večerní hodiny. Toto je důležité zejména v situaci, kdy jsou vysoké hladiny přízemního ozonu, neboť sluneční záření hladinu ozonu zvyšuje.
  • V době špatných rozptylových podmínek venku necvičte a neběhejte. Čím rychleji a hlouběji dýcháte, tím více škodlivin vdechujete. Větrejte doma pouze krátce.
  • Důležité je dbát na správnou životosprávu a přijímat dostatek vitamínů – ty Vás sice neochrání před vdechováním škodlivin, ale pomohou tělu lépe se vypořádat s následky jejich negativního působení.

Tato opatření jsou určena zejména zdravým dospělým a dětem. Pokud trpíte nějakou chronickou chorobou, jako je například astma, kardiovaskulární potíže a jiné, poraďte se se svým lékařem, jaký režim máte v době zhoršené kvality ovzduší dodržovat.

ovzdusi-zdravi