Ochrana ozónové vrstvy Země

Ozónová vrstva se nachází ve výškách mezi 14 až 60 km nad povrchem Země. Pohlcuje podstatnou část ultrafialové složky slunečního záření (UV záření). Zachytává především jeho UV-B složku, která je nejnebezpečnější. Při zvýšeném průniku UV-B záření přes ozónovou vrstvu se zvyšuje riziko výskytu rakoviny kůže a poškození očí. Stejné nebezpečí hrozí lidem i zvířatům. Negativní dopady UV záření se projevují také snížením růstu rostlin a narušením biologické rovnováhy v oceánech. Oslabení ozónové vrstvy přispívá nepříznivě také ke klimatickým změnám.

ozonehole2ozonehole

Zmenšené družicové snímky zachycují tzv. ozónovou díru nad jižní polokoulí (modrofialová oblast) v roce 1981 a 2014, jak jsou zachycené v krátké videosekvenci (zobrazí se po kliknutí na snímek).

(Zdroj: ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ozone_maps)

 

Informace o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Země


Zajímavé odkazyhttp://www.detizeme.cz/publikace/nahledy/Ozonosfera.jpg