Panenka - Duhová princezna „Terezka“


Země původu: Čína
Výrobce: DOLLY PLASTIC MANUFACTORY, UNIT D, 14/F., WAI CHEUNG INDUSTRIAL CENTRE, NO. 5 SHEK PAI TAU RD., TUEN MUN, N.T., HONG KONG/
Prodejce: Dovozce/ Distributor/ Prodejce: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909, provozovna: Levné knihy, tř. 9. května 678, 390 02 Tábor
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony). Shora uvedený výrobek obsahuje DINP v množství 30,7 % hmot. v hlavičce panenky. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 52 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkaduhova-princezna-%E2%80%9Eterezka%E2%80%9C_8346_880_1.html

Datum upozornění: 22.10. 2013Arnika v zahraničí