Panenka FASHION BEAUTIFUL GIRL


Země původu: Čína
Výrobce: HAOSHENG TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE/ Čína
Prodejce: XUAN, spol. s r.o., Křišťanova 173, 383 01 Prachatice, IČ: 25181998, provozovna: MAXI HIT, Veselská 789, 375 01 Týn nad Vltavou
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 32,1 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-panenka-fashion-beautiful-girl_8405_880_1.html

Datum upozornění: 07.11.2013Arnika v zahraničí