Panenka „Fashion Flashing enter girl“


Země původu: Čína
Výrobce: YAM YiK TAT TRADING LIMITED, HK
Prodejce: WIKY, spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, IČ: 42293596, (prodejna: WIKY, Koterovská 126, 326 01 Plzeň)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Efashion-flashing-enter-girl%E2%80%9C_9133_880_1.html

Datum upozornění: 29.05.2014