Panenka „Party Girl, NO: 08995“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Thanh Dang Dinh, Vlčkova 1065/8, 198 00 Praha – Černý Most (tržnice Sluneční 2556, 470 06 Česká Lípa)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 15,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Eparty-girlno08995%E2%80%9C_9099_880_1.html

Datum upozornění: 20.05.2014