Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess NO.N86


Země původu: Čína
Výrobce: HENG QI TOY FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE/
Prodejce: Thao Nguyen Cong, Školní 318, 373 44 Zliv, IČ: 61751383, provozovna: Samoobsluha, obchodní centrum, Dolní náměstí 572, Zliv
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 26,6 % hmot. v hlavičce panenky č. 1 a 40,8 % hmot. v hlavičce panenky č. 2. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkathe-girl%C2%B4s-house-a-little-princess-no-n86-_8344_880_1.html

Datum upozornění: 22.10. 2013Arnika v zahraničí