Panenka „Vogue girl, COOL & INTERESTING!“


Země původu: Hong Kong
Výrobce: Force Link (Hong Kong) Ltd., 63 ModyRd, Sim Sha Taji, Kowloon
Prodejce: Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, 568 00 Svitavy, IČ:00032191 (prodejna: Průmyslové zboží Jednota, Dolní Újezd 507)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 0,21 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Evogue-girlcool-interesting-%E2%80%9C_9115_880_1.html

Datum upozornění: 22.05.2014