Kampaň Šetrné papírování

Výroba papíru je značně energeticky náročná, papírny patří k velkým znečišťovatelům životního prostředí. To je určitě důvod proč papírem neplýtvat. Recyklací papíru lze částečně dopady výroby snížit, sběrový papír je pro papírny cennou surovinou. Pálení papíru, to je plýtvání cennou surovinou a energetický zisk je oproti recyklaci podstatně nižší (viz graf). Proto bylo cílem kampaně „Šetrné papírování“ omezit zbytečnou spotřebu papíru a zvýšit jeho využití a recyklaci.

Uspory energie papir USEPA2015 mod2

Na grafu vidíte, kolik energie se získá při různých způsobech nakládání se sběrovým papírem z domácností (vyrábí se z něho hlavně papírová lepenka). Zdrojem dat je Agentura životního prostředí USA, která posuzovala spotřebu papíru v celém jeho životním cyklu (těžba dřeva, výroba papíru, likvidaci odpadů). Údaje byly publikovány v březnu 2015.

 Podle údajů Evropské komise lze ušetřit recyklací 1 kg papíru místo jeho uložení na skládku 900 gramů emisí oxidu uhličitého.