en ru

Sešity a bloky

PAPÍRNY BRNO a.s. (http://www.papirnybrno.cz)

ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“ pro školní sešity (formáty A4, A5, A6, čisté, linkované, čtverečkové, počet listů 20, 40, 60) a poznámkové bloky (formáty A4, A5, A6, A7, čisté, linkované, čtverečkové, 50 listů).

Poznámka: Firma nemá vlastní internetový obchod

 

TĚŠÍNSKÉ PAPÍRNY s.r.o. (http://www.tepap.cz)

Bez certifikátu, ale z recyklovaného papíru (eko papíru), nabízí poznámkové bloky formátu A4, A5, A6, A7 v provedení s 50 nebo 80 listy.

Poznámka: Firma nemá vlastní internetový obchod

 

Kromě českých výrobků jsou u nás k zakoupení i výrobky z dovozu. Jedná se o výrobky slovenské firmy NOTES SLAVOŠOVCE. Sortiment školních sešitů je v podstatě shodný se sortimentem brněnských papíren. Poznají se podle toho, že označení sešitu je doplněno slovem EKO (například typ 560 EKO). Sortiment firmy naleznete na http://www.notes-slavosovce.sk.

Druhou velkou firmou, která se svými výrobky ze sběrového papíru snaží proniknout na český trh, je italská společnost PIGNA. Sešity (obálky s přírodními motivy) ze sběrového papíru mají na sobě nápis „recycled paper“.

O papíru

papir9Dřevo se k výrobě papíru používá méně než 200 let.Papír má svou bohatou historii v různých geografických oblastech a kulturách. Je jedním z nejdůležitějších vynálezů. Jeho výroba má u nás dlouhou tradici. Předpokládá se, že byla známa již v době Karla IV. Nejstarší doložená papírna je z roku 1499 (Zbraslav). K výrobě papíru se z počátku používaly staré hadry, teprve od druhé poloviny 19. století se začal papír vyrábět ze dřeva. Dnes je papír součástí našeho každodenního života. Je ale škoda s ním plýtvat a zbytečně zatěžovat životní prostředí.

Výroba papíru je energeticky náročná, výroba recyklovaného papíru obvykle vyžaduje energie mnohem méně. Celulózky ve Štětí a v Paskově patří ve svých krajích mezi největší zdroje emisí oxidu uhličitého (zdroj: http://www.irz.cz). Český papírenský průmysl kryje více než 50 % své energetické spotřeby výrobou z obnovitelných zdrojů (spalováním odpadního dřeva a kůry).

Výroba papíru vyžaduje mnoho vody, při výrobě ze sběru je ji třeba míň. Oproti období před rokem 1989 snížil český papírenský průmysl významně znečištění odpadních vod. K bělení papíru se také přestal používat elementární chlór (jeho použití vede ke vzniku vysoce toxických látek jako např. dioxinů). Papír, který byl vyroben bez použití elementárního chlóru se certifikuje označením ECF, papír vyrobený zcela bez chlóru označením TCF.

Na výrobu jedné tuny papíru je třeba dvě až tři tuny dřeva (cca. 5 kubických metrů). Výroba recyklovaného papíru dřevo nevyžaduje. I když český papírenský průmysl využívá ve svých provozech méně kvalitní dřevo (z prořezávek, polomů, napadené kůrovcem, piliny), není tohoto dřeva v ČR dost. Nepřímo je tak vyvíjen tlak na větší těžbu dřeva.

ČR patří podle údajů Eurostatu z roku 2005 mezi státy s největší těžbou dřeva v zemích EU (viz graf). Podle údajů Národního lesnického programu pro období do roku 2013 se v ČR v roce 2006 vytěžilo již více dřeva než dorostlo.

tezba_dreva_EU

V současnosti si lze již v ČR zakoupit papírenské výrobky s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že papír byl vyroben ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů. Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) se také zavázala využívat dřevo pouze z legálních těžeb.

Výroba papíru se koncentruje do větších a větších provozů. Výroba ze sběru je možná i v menších provozech.  Příkladem může být společnost EMBA. Její výrobky získaly ochrannou známku „Krkonoše – originální produkt“. Více informací naleznete na http://www.domaci-vyrobky.cz/. Menší provozy více podporují místní rozvoj, uchovávají místní tradici.

Recyklace papíru

560Třídicí linka v Chrášťanech.Recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí. Papír lze recyklovat v průměru 4krát až 6krát.  Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách. Recyklací jedné tuny papíru ušetříme 0,47 až 0,9 tuny CO2 (při započtení uhlíku, které by vázaly neporažené stromy, by tato hodnota byla ještě podstatně vyšší).

Poznámka: Z hlediska spotřeby energie je hlavní výhodou použití sběrového papíru, že může nahradit energeticky náročnou výrobu buničiny. Energeticky náročná může být ale také recyklace, konkrétně odstraňování barev (tzv. deinking). Čím je vyšší bělost recyklovaného papíru, tím je jeho výroba náročnější (příp. jeho výroba vyžaduje kvalitnější vstupní suroviny jako je málo či vůbec nepotištěný papír).

Množství vytříděného papíru v celé Evropě i u nás dlouhodobě roste. Evropský papírenský průmysl se zavázal k recyklaci 66 % všeho spotřebovaného papíru v roce 2010, tento cíl splnil a v současnosti se již vytřídí přes 70 % použitého papíru. Česká republika se těmto výsledkům také již přibližuje. Náš průmysl není schopen veškerý vytříděný papír zpracovat, nadbytek sběrového papíru se vyváží do okolních států.

Recyklace papiru 1991 2014

Sber vyuziti 2000 2014

Domácnosti mají ve sběru papíru dosud rezervy. Ve směsném komunálním odpadu stále zůstává asi polovina toho, co spotřebujeme. Pravděpodobně ještě větší rezervy jsou u menších firem. Některé papír vůbec netřídí.

Spotřeba papíru

Spotřeba papíru v České republice byla v roce 2014 přibližně 129 kg na 1 obyvatele (1 354 tisíc tun). Je to tedy stále mírný pokles oproti roku 2008, kdy jsme dosáhli nejvyšší hodnoty od vzniku samostatného státu. Dosud máme nižší spotřebu než je průměr zemí EU15, byly by škoda o tuto výhodu přijít.

Spotreba papiru 1994 2014

Spotreba papiru 2014 Cr A D Pl Sk

Nejvíce se na naší spotřebě podílí obaly a grafické papíry. Ovšem zatímco na recyklaci obalů přispívá díky zákonu o obalech průmysl a obchod, sběr a recyklaci ostatních materiálů hradíme sami.

Naše spotřeba je vyšší než jsou výrobní kapacity našich papíren a protože ani vyráběný sortiment neodpovídá poptávce, musíme většinu zboží dovážet. Na dovezeném papíře tiskneme knihy, časopisy, reklamu a od roku 2008 i noviny (byl uzavřen náš jediný provoz na výrobu novinového papíru ve Štětí). Dováží se i většina hygienického zboží.

Podle údajů ACPP činila v roce 2014 naše spotřeba papíru 1,354 miliónu tun. Vyrobeno u nás bylo 704 tisíc tun, ovšem 695 tisíc tun bylo vyvezeno. Dovezeno naopak bylo 1345 tisíc tun papírenských produktů. Další údaje naleznete na webu Asociace českého papírenského průmyslu - ACPP).

Jak třídit

Do modrých kontejnerů na papír MŮŽEME vyhodit

 • noviny,tridici kontejnery
 • časopisy,
 • knihy,
 • reklamní letáky,
 • sešity a kancelářský papír,
 • ale i karton,
 • různé papírové obaly (např. sáčky),
 • lepenku a krabice.

Obaly z papíru musí mít pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20,21 a 22. Z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše a kovové části jsou ze dna odstraněny pomocí magnetu. Do modrých kontejnerů můžeme házet i obálky s fóliovým okénkem.

 

Do sběru NEPATŘÍ

 • mastný, znečištěný nebo mokrý papír,
 • ale ani papír voskový či uhlový,
 • samolepky,
 • fotografie,
 • pauzovací papír,
 • pergamen,
 • papír odpuzující vodu (např. používaný pod samolepky),
 • papír na pečení,
 • pytlíky od čaje,
 • krabičky od zápalek,
 • hygienické potřeby,
 • kapesníky a dětské pleny.

Další podrobnosti o třídění papíru naleznete v článku Ing. Josefa Polívky.