Parlament vzal občanům práva. Pojďme je vrátit zpět!

Parlament ČR schválil v roce 2017 podstatné změny stavebního zákona a zároveň zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Novela prošla na základě pozměňovacího návrhu dvou poslanců, čímž byla veřejnost vyloučena z legislativního procesu. Od roku 2018 přijdou občané o možnost účastnit se správních řízení a vznášet připomínky k celé řadě staveb a záměrů. Jde např. o obchodní a administrativní centra, zařízení pro jadernou energetiku, kácení stromů z důvodu výstavby či dokonce malé továrny. Předpokládáme, že hodnocením vlivů na životní prostředí se vyhne až 90 % projektů. Omezí se tak veřejná kontrola rozhodovacích procesů, což zvýší riziko korupce a nezákonných postupů. Usnadní se také změny územních plánů, jež často vyvolávají developeři, aby prosadili své komerční projekty.