en ru


Páté zasedání stran Stockholmské úmluvy skončilo pro životní prostředí i zdraví lidí nerozhodně

6.5.2011 - ŽENEVA/PRAHA | Novinky
Polovičním úspěchem skončila konference stran Stockholmské úmluvy v Ženevě: delegáti více než 160 zemí odsouhlasili zařazení toxického pesticidu endosulfanu (1) mezi vysoce nebezpečné látky, manipulaci s obdobně nebezpečnými zpomalovači hoření však neomezili. Nepodařilo se totiž prosadit zákaz recyklace a exportu produktů obsahujících nebezpečné penta a okta bromované bifenylethery (2) používané jako zpomalovače hoření v elektronice, matracích nebo podložkách pod koberce.

Annex_A_infostanekEndosulfan, perzistentní organické pesticid z éry DDT, patří k jednomu z nejnebezpečnějších pesticidů, které jsou v současnosti používány. Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek (IPEN), jejíž je Arnika členem, upozorňovala delegáty zasedání na dostupné alternativy k toxickému endosulfanu a servírovala organickou kávu, čaj a čokoládu z Latinské Ameiky a Brazílie, které nebyly ošetřovány endosulfanem. Desítky afrických farmářů pěstujících bavlnu totiž končí svůj život právě otravou endosulfanem. "Aplikace endosulfanu na plantáže kešu oříšků vážně ohrožuje například obyvatele Keraly v Indii, kdy dochází k řadě zdravotních defektů u čerstvě narozených dětí, mentálním retardacím i zvýšenému výskytu rakoviny. Zákaz používání endosulfanu je moment, o kterém obyvatele Keraly dlouho snili," vyjadřuje se RNDr. Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika.

Přesto to byli právě delegáti Indie, kteří se proti zařazení endosulfanu pod Stockholmskou úmluvu postavili, neboť právě Indie je jednou z mála posledních zemí, kde se endosulfan stále vyrábí. Shody se podařilo dosáhnout díky udělení pětileté výjimky pro specifické škůdce a plodiny, pro které může být endosulfan používán. Vyspělé země se zavázaly k poskytnutí technické i finanční pomoci při nahrazováni endosulfanu bezpečnějšími alternativami.

IPEN_www-ipen-orgDlouhá debata se týkala elektroniky, plastů a polyuretanové pěny používané jako podložka pod koberce obsahující penta a okta bromované bifenylethery. O zastavení recyklace a exportu těchto materiálů se zasazovali především afričtí delegáti v čele s Keňou. Na jejich stranu se připojili země Latinské Ameriky, Bangladéš, Fidži, Indie, arabské státy, Mexiko, Norsko a Srí Lanka. Vyspělé země jako Austrálie, Kanada, Japonsko, Švédsko a USA spolu se zástupci EU zastavení recykalce a exportu těchto škodlivin zamítli. Jednání tak skončilo váhavým rozhodnutím, že vyspělé země budou podporovány v zamezení těchto praktik. "Recyklace odpadu obsahujícího polybromované bifenylethery představuje nekontrolovatelnou cestu, kterou se mohou tyto nebezpečné látky dostat do našich domovů. Ukazuje to studie Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN)," uvádí Mgr. Jitka Straková z Arniky, která je spoluaoutorkou studie (3).

Penta a okta bromované bifenylethery byly pod Stockholmskou úmluvu přidány v roce 2009, což mělo zajistit eliminaci jejich používání. Současně ovšem došlo k udělení výjimky umožňující recyklaci a export produktů kontaminovaných těmito látkami, s čímž se neztotožňuje mimo jiné řada afrických zemí. Revize tohoto rozhodnutí byla vedle zákazu endosulfanu druhým stěžejním tématem zasedání stran Stockholmské úmluvy.

 


(1) Endosulfan je pesticid používaná k hubení hmyzu a roztočů. Jedná se o látku, která se v přírodě jen velmi těžko odbourává. Řadí se k látkám, které poškozují hormonální a nervový systém živočichů včetně člověka. Používání těchto pesticidů je v České republice povoleno do vyčerpání zásob. V současné době se aplikuje jen minimálně pod názvem Thiodan 35 EC na rybíz, jahodník, salát na semeno, kmín a okrasné rostliny, ale lze očekávat, že v životním prostředí se může vyskytnout díky kontaminaci pocházející ze starých zásob anebo budov kontaminovaných skladů pesticidů.

 (2) Penta a okta bromované bifenyethery (BDE) jsou používány jako zpomalovače hoření v elektronice i domovních textiliích. Jedná se o chemikálie, které se při používání produktů s jejich obsahem uvolňují a jsou tak obsaženy v domovním prachu. Tyto látky vstupují do našich organizmů a ohrožují především nervový systém malých dětí.

(3) Studie ke stažení zde:

http://ipen.org/cop5/brominated-flame-retardants/

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo MZP

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha