Péče o zeleň v Rožnově

Zlínský kraj, 2014 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 23.5.2016
Foto: Arnika
  V Rožnově pod Radhoštěm jsou lidé dlouhodobě nespokojeni s přístupem úřadu k péči o městskou zeleň.  Vzrostlé stromy jsou často káceny a nahrazovány menším počtem méně vzrostných druhů anebo jen keři.  

 

Paní Kristýna Kosová ze sdružení Zdravý Rožnov nám napsala:

„V současnosti jsme jediným aktivním sdružením, které se účastní správních řízení o kácení dřevin, máme podánu přihlášku na tato řízení na pozemcích města a dále na pozemcích vlastněných Komerčními domy, což je městská společnost. V souvislosti s těmito řízeními řešíme především zanedbanou údržbu zeleně a následné "revitalizace" v duchu vykácet a vysázet znovu, ale menší stromy a více keřů. Potýkáme se také s problémy umisťovat náhradní výsadbu kvůli ochranným pásmům sítí a s naprostou nemožností prosadit kupříkladu ekologičtější hospodaření na plochách městské zeleně, naprosto nemožné je také ponechávání torz, s jedinou výjimkou, kterou je ochrana netopýrů v nyní revitalizovaném hřbitově.

Zásadní a dlouhodobý problém spatřujeme v nedostatečné a neodborné péči o městskou zeleň, dále ve velmi vstřícném postoji úřadu ke každé žádosti o kácení, v nedostatečné náhradní výsadbě, která po celá desetiletí nemůže plnit funkci pokácených dřevin.

Na několika místech si jsme vědomi, že náhradní výsadba prostě vůbec neproběhla. Jeden konkrétní případ byl dokonce opakovaně bezúspěšně urgován. Dospěli jsme k závěru, že úřad pravděpodobně neprovádí dostatečnou kontrolu náhradních výsadeb a požádali jsme o schůzku, kde by nás úřad o náhradních výsadbách informoval. Dostali jsme poměrně neprofesionální odpověď a rozhodli jsme se požádat o zapojení Arniku.“

Arnika si, v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyžádala údaje o uložené náhradní výsadbě za dřeviny kácené v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to na městských i soukromých pozemcích, za období od roku 2010 a údaje o realizované náhradní výsadbě.  Městský úřad naší žádosti vyhověl. Podklady jsme předali mísntímu spolku Zdravý Rožnov, který začal samostatně jednat s úřadem s cílem zlepšit péči o zeleň v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Swiss-Cntrb  NAP dbu

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu