Petice „Budoucnost bez jedů - II“ v Ústí nad Labem

14.10.2004 - ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Informační a osvětová akce sdružení Arnika, v rámci které bude možné podpořit petici „Budoucnost bez jedů – II“, se objeví zítra, 15.10.2004 v Ústí nad Labem. Bude probíhat na Mírovém náměstí od 13:00 do 17:00 hodin. Když byla petice „Budoucnost bez jedů – II“ v Ústí nad Labem poprvé, sklidila velký zájem veřejnosti. Během dvou dnů ji podepsalo zhruba tisíc lidí.
Úspěch petice v Ústí nad Labem přisuzuje sdružení Arnika vysoké aktuálnosti jejích požadavků pro obyvatele města vzhledem k přítomnosti Spolchemie, která proslula v poslední době opakujícími se úniky škodlivin do ovzduší. Petice totiž požaduje přísnější opatření proti únikům toxických látek do životního prostředí, prosazení účinné chemické legislativy v rámci Evropské unie (REACH), svobodný přístup veřejnosti k informacím o toxických látkách a náhradu nebezpečných materiálů. Především jde o látky souhrnně nazývané jako perzistentní organické látky, jejichž úniky do životního prostředí jsou často vázány na provozy chlórové chemie, k nimž patří i ústecká Spolchemie. “Pokud budou požadavky petice naplněny, budou z toho mít prospěch i místní obyvatelé. Spolchemie a spalovny odpadů v Ústí nad Labem a v Trmicích jsou například zdroji úniků dioxinů (1) do životního prostředí,” uvedl vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík. Petici do dnešního dne podepsalo přes 5000 lidí. Svůj podpis připojila například senátorka za Přerov RNDr. Jitka Seitlová, několik starostů a členů zastupitelstev obcí a další významné osobnosti. „Chceme, aby se veřejnost dozvěděla o toxický látkách, které jsou obsaženy v různých výrobcích na trhu, aby při odstraňování dioxinů (1), PCB (2) a dalších nebezpečných látek nevznikaly stejně nebezpečné toxické látky anebo nové ekologické zátěže, aby plasty jako PVC, při jehož výrobě či likvidaci vznikají toxické látky, začaly být postupně nahrazovány bezpečnějšími hmotami,“ upřesnil Petrlík. Sdružení Arnika přišlo s kampaní a s peticí Budoucnost bez jedů poprvé v dubnu 2001. Mezi hlavní požadavky petice patřilo zavedení integrovaného registru znečišťování do české legislativy a ratifikace Stockholmské úmluvy (3). Petici do konce roku 2002 podepsalo 9320 lidí včetně řady významných osobností z politického, kulturního či sportovního světa. Oba zmíněné cíle se podařilo naplnit. Součástí akce bude také veřejná sbírka. Za symbolickou částku 20 Kč si lidé mohou koupit stužky, čímž přispějí na ochranu krajiny v okolí Labe i čistoty vody v řece.
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu