Petice za efektivní a šetrná protipovodňová opatření v Děčíně

Platnost: 9. 3. 2010 - 9. 6. 2010

Adresát: Primátor statutárního města Děčína, zastupitelstvo a rada statutárního města Děčína, Krajský úřad Ústeckého kraje, Povodí Labe, s.p., Parlament ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Evropská komise.

Nedávno se dostaly na veřejnost informace o projektu výstavby protipovodňových opatření v Děčíně, na obou březích Labe. Bez jakékoliv veřejné diskuse byl připraven projekt, který zásadním způsobem ovlivní vzhled našeho města. Podoba i efektivita chystaných opatření přitom vzbuzuje vážné pochyby.

Přestože uváděným cílem protipovodňových opatření má být ochrana životů a majetku obyvatel města, budou za cenu 330 miliónů ochráněna především sportoviště a nákupní centra. V rámci chystaných opatření navíc také vznikne 1,5 km dlouhá, až dva metry vysoká železobetonová zeď, jejíž výstavba přinese zničení unikátní archeologické památky na Mariánské louce, nevratné poškození zámeckého parku i zbytečné kácení stromů a dřevin v obou částech Děčína. Město, které deklaruje podporu turistického ruchu jako jednu ze svých priorit, bude předěleno a uzavřeno za betonovou zdí.

Jsme přesvědčeni, že ochrana obyvatel města před povodní je velmi důležitá, nicméně není možné ji provádět svévolně a finančně neefektivně.

Požadujeme:

Aby chystaná protipovodňová opatření neničila historické památky ani přírodu a zároveň byla v souladu s moderními trendy a názory na účinnou ochranu proti záplavám.

Zastavení veškerých příprav a stavebních prací až do doby, než bude projekt přepracován a přehodnocen tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí i památkám a zároveň chránil obytné části města.

Tato petice vznikla v Děčíně, 8. března 2010

Petiční výbor:

Miloš Vavřička (Iniciativa pro děčínský zámek)

Radek Špáta (Zelená pro planetu)

Jana Vorožcova (Děčínské občanské sdružení)

Kamil Repeš (Arnika Děčín), Hudečkova 1,  405 02 Děčín 1, který je oprávněn jednat jménem petičního výboru

.............................................................................................................................................

Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu:

Arnika Děčín, Hudečkova 1, 405 02 Děčín 1

tel: 412 510 650, e-mail: decin@arnika.org

..............................................................................................................................................

Významní signatáři:
 • Jaroslav Achab Haidler, ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem
 • Tomáš Velímský , doc. PhDr., CSc, archeolog a pedagog FF UJEP

 • Milan Rosenkranc, ředitel Oblastního muzea Děčín

 • Anna Matoušková, malířka a sochařka

 • Valdemar Grešík, zastupitel a člen rady města Děčína

 • Ivan Lejčar, architekt

 • Petr Joza, archivář a spisovatel

 • Hana Slavíčková, historička a archivářka

 • Libor Kunte, ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy Libverda

 • Radek Fridrich, básník a pedagog

 • Tomáš Řezníček, básník

 • Karolina Kamberská, hudebnice

 • Dmitrij Pljonkin, malíř

 • Pavel Benda, ředitel Národního parku České Śvýcarsko

 • Vladislav Kopecký, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce

 • Přemysl Rabas, zoolog, poslanec PČR

 • Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín

 • Martin Bursík, exministr životního prostředí, poslanec PČR

Na internetu petici podepsalo 432 signatářů.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha