Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Eva Fousová Ing.
Praha 8
odborný referent
Bc. Ladislav Vondrášek
Strakonice 1
technik NDT- inspektor
Renata Konupkova, Mgr.
Praha 3
Pavel Dvořák
Týnec nad Sázavou
Jitka Křivohlavá
Praha 5
právnička
Ing. Eva Dvořáková
Praha 6
Kateřina Beňová
Drahenice
studentka
Petr Doležel
Ostrava
technik
Dalibor Novak
Ostrava
Václav Šimáček ml.
Praha 9
Technolog SMT
Tereza Odložilová
Havířov - město
RNDr. Petr Pudlák, PhD.
Praha 6
Vysokoškolský pedagog/pracovník
Ondrej Vesely
Praha
Jan Raszyk
Praha
programátor
Sylva Lučanová, ing.
Brno
učitelka
Alžběta Štědrá
Praha 9
v domácnosti
Pavla Mertlikova
Jaromer
Dita Bártová
Žďár nad Metují
dělnice
Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D.
Černošice
bioložka
Tina Klauž
Praha 2
OSVČ
Petitions by Great Joomla!