Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
MVDr.Jana Palátová
Brno
Hana Felzmannová
Praha 4
Ing. Lukáš Nytra
Petrovice u Karviné
student Mendelovy univerzity v Brně
ing. Pavel Pařík
Ostrava - Hrabůvka
Alexandra Minksová MUDr.
Brno
lékařka
Radovan Langšádl
Neratovice
Mgr. Jan Hibler
Františkovy Lázně
Lektor, Občanské sdružení Ametyst
Bc. Martin Hroch
Uherské Hradiště
student
Pavel Polák
Skalice nad Svitavou
ekonom
Lenka Karhanová Mgr.
Uherské Hradiště
svobodný umělec
Radoslav Janás
Praha
spisovatel
RNDt. Tomáš Fiala, CSc.
Praha 6
odborný asistent VŠ
Anna Lepšová, CSc.
Trhové Sviny
mykolog - OSVČ
Josef Seják
Praha 4
VŠ docent
RNDr Naďa Johanisová, PhD
Brno
odborná asistentka VŠ
Pavel Babáček
Brno
Deniska Aguilerová
Příbram
Lukáš Pavelka
Příbram
Jose Antinio Aguilera Infante
Praha
Lena Aguilerová
Brno
Petitions by Great Joomla!