Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Daniel Tichý
Pardubice
student
Mgr. Lenka Grénarová
Boskovice
rodičovská dovolená
Michaela Učňová
Suchý
mateřská dovolená
Dana Pluháčková
Boskovice
finanční poradce
Taťána Vybíhalová
Boskovice
mateřská dovolená
Květoslav Vybíhal
Boskovice
Veronika Zbožínková
Boskovice
Ondřej Otáhal
Brněnec
zdravotní bratr
Markéta Roženková
Boskovice
Jana Učňová
Suchý
Marek Červinka
Horni Štěpánov
Dana Blahová
Suchý
mateřská dovolená
Hana Brdová
Blatná
OSVČ
Kateřina Procházková
Střelice
fyzioterapeutka
Pavla Lundáková Ing.
Česká Lípa
Lucie Halászová
Přibice
Čestmír Strmíska Mgr.
Roztoky u Prahy
konzultant
Alena Stříbrná Ing.
Libotenice
Jednatel
Radomír Stříbrný Ing.
Praha 4
Jednatel
Jana Kotoučková Ing.
Batelov
zahradní architektka, předseda NNO
Petitions by Great Joomla!