Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Bc. Martin Malec
Žďár nad Sázavou 2
student
Kateřina Hebelková
Suchý
místostarostka
Ing.Petr Beránek
Teplice
předseda České sklářské společnosti
Ing.Stanislav Stařík
Žďár nad Sázavou
souk.osoba-Systém sběru a zpracování odpadu
Ludmila Nováková
Louny
Daniel Kocum
K. Vary
Odborný asistent a kontrolor kvality v recyklační firmě
Bc. Ester Přikrylová
Praha 6
zdravotní sestra
Petra Herichová Fichnová
Ostrava
sociální pracovník
Hana Doležalová
Brodek u Přerova
Stanislava Burdychová
Polička
Alena Pavlovská
Louny
nezaměstnaná
Mgr. Pavlína Honcová
Turnov
student
Monika Vořechová
Veltrusy
RNDr. Jana Nemcová
Praha 4
adina hyková
mirotice
Nizar Homsi
Praha
konzultant
Ing. Lucie Hrochová
Uherské Hradiště
doc.Ing. Pavel Beneš, CSc.
Praha Suchdol
důchodce
Jiří Honka
Roudnice nad Labem
správce IT
Dalibor Halátek
Opava
náměstek primátora města Opavy
Petitions by Great Joomla!