Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Dana Balcarová Ing
Praha 9
místopředseda Krocan, o.s.
Petr Munduch
Jihlava
úředník
Karel Vavroušek
Malý Beranov
Šimon Langšádl
Praha
student
ing. Petr Svoboda
Brno
Ivan Fides
Hořovičky
starosta obce Hořovičky
Eva Vaňková
Jihlava
učetní
MUDr.Tomáš Vaněk
Jihlava
zubní lékař
Josef Jirků
Jihlava
důchodce
Tomáš Vaněk
Jihlava
student
Karel Kryštůfek
Jihlava
důchodce
Pavla Kryštůfková
Jihlava
důchodkyně
Ing. Michal Horáček
Ostrava
projektant
Marie Maradová
Zábřeh
student
Václav Horský
Jihlava
učitel
Ing. Jan Antonín
Jablonec nad NIsou
David Fiedor
Praha 4
sanitář
Ing. Vítězslav Krčma
Jihlava
ERÚ
Jana Jančíková
Praha9
JUDr. Jiřina Továrková
Brno
zastupitel a radní MČ Brno-Starý Llískovec
Petitions by Great Joomla!