Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Tomáš Fiedler
Jihlava
Lucie Kratochvílová, DiS.
Jihlava
Josef Tureček, Ing
Cejle
Bc. Monika Havlíková, DiS.
Náměšť nad Oslavou
Pracovní konzultant
Eliška Polanská
Krucemburk
Mgr. Klára Petříková
Praha 5
jitka turečková
Batelov
Jana Stránská, Mgr.
Poděbrady
pracovnice zahraniční společnosti
Radovan Jakubík
Jihlava
Jiří Novobilský,Ing
Frýdek-Místek
ekolog
Vladimír Bodiš
Dolní Město
Student
Anna Libánská
Kostelec n.Č.l.
student
Hana Brychtová
Jihlava
na mateřské
Libuše Vaculíková
Určice
Tibor Neskromnik
Pelhřimov
Eva Bolková
Zašová
Marek Lysek
Vendryně
Ing. Eva Jonášová
Bítovany
úředník
Ing. Radim Cimoradský
Praha 4
IT inženýr a Zastupitel HPP 11, Praha 11
Jana Hovorková
Jihlava
důchodce
Petitions by Great Joomla!