en ru

Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Vera Dubsikova
Praha 10
filmovy strihac
Bc. Miroslav Antal
Karviná-Hranice
student Ostravské univerzity
Markéta Cramer von Laue
Praha 8
Mgr. Pavla Hamerská
Brno
důchodce
Gudrun Čermáková
Krupka
důchodkyně
MUDr. Monika Polívková
Český Krumlov
lékař
Pavel Horák
Hodslavice
Václav Gavlovský Ing.
Karviná - Ráj
technik
RNDr Pavel Rödling
Praha 5 Nové Butovice
dúchodce
Ing. Ladislav Šupka
Uherské Hradiště
člen Rady města
Mgr. Matouš Šimek
Třeboň
ekoporadce
Ing. Jiří Dražil
Praha 17
informatik ÚMČ
Markéta Kurková
Praha 8 - Dolní Chabry
asistentka
lysin - lyská iniciativa
Lysá nad Labem
jednatelka sdružení
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.
Jihlava
ornitolog
Jitka Straková, Mgr.
Horšovský Týn
Odborný asistent PřF JČU, Arnika NNO
Martin Hyťha
Plzeň
OSVČ
Vojtěch Drahoňovský
Jičín
projektový manažer
Radek Ludačka
Č. Budějovice
Lumír Kolíbal
Praha 1
OSVČ
Petitions by Great Joomla!