en ru

Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Karel Fajmon
Velká nad Veličkou
botanik
Ing. Ludmila Bínová, CSc.
BRNO
krajinářský architekt
Milada Blatná
Brno
personalista
Hana Pohořelá
Praha 4
prodavačka
Petr Hamšík
Brno
technik - inženýr
Kateřina Koželouhová Plesková
Brno
projektová managerka
Miloslava Roubová
Plzeň
Ivana Kursová
Bohumín
OSVČ
Michaela Herzogová
Ústí nad Labem
Jitka Benedíková Ing.
Kozojídky
RNDr.František Smolka
Hranice
podnikatel
Miroslav Klíč
Brno
fundraiser
Jana Zbořilová
Brno
účetní
Jan Sekanina
Otnice
pokrývač
Mgr. Renata Placková
Pardubice
ekoporadkyně
Marie Fikejsová
Brno
Jan Skovajsa
Praha
student
Mgr. Lucie Hradilová
Beroun
redaktorka
Ing Jaromír Franc
Brno
ekologista
ing Jiri Bures
Brno
prekladatel
Petitions by Great Joomla!