Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Michaela Lysková
Vendryně
studentka
Martina Dvořáčková
Jihlava
lékařka
Mgr. Lubomír Bartoš
Praha 9
projektový vedoucí
Blanka Cahová
Jihlava
technik
Miloš Chmelař
Žďár nad Sázavou
technik
Jitka Chmelařová
Žďár nad Sázavou
dělník
Dušan Jonák
Hořice
muž, který sází stromy
Hana Brdová
Blatná
podnikatelka
Bc. Martin Zeman
Praha 10
student
Lenka Hlobilová
Třebíč
kuchařka
Viktor Merta
Šlapanice
Učitel
Vladimír Svačina
Rousínov
technik
Jindřiška Svačinová
Rousínov
Barbora Luxová
Hořičky
mateřská dovolená
Alena Rulfová
Bělušice
studentka PřF UK Praha
Ladislav Bartak
Brno
Marek Vyšinka
Brno
student MFF UK Praha
Marie Štochlová
Hořovice
podnikatelka
Bc. Martin Elgr
Teplice
informatik
Lucie Přibilová
Teplice
studentka
Petitions by Great Joomla!