Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Jiří Čejka, Ing.
Semčice
místostarosta obce
Ing. Martin Hyský
Jihlava
radní Kraje Vysočina
Jiří Novák
Krupka
důchodce
Irena Venclovská
Krupka
účetní
Terezie Hušková
Hradec Králové
překladatelka
Ing. Michaela Petrová
Tábor
zastupitelka města Tábora (JINAK!)
Mgr. Šárka Kulíšková
Kostelec nad Orlicí
lektorka globální výchovy
MVDr. Jaromír Bláha
Dobříš
veterinární lékař a ekolog
Milan Váhala,Ing
Hodslavice
Kateřina Kulpová
Havířov
Bc. Ivan Tláskal
Hradec Králové
odborný technik
Jitka Srncová
Český Krumlov
pracovník NGO
Mgr. Ivana Tláskalová
Hradec Králové
učitelka
Lenka Janáčková
Olomouc
bankéř
Ing. Ivo Kropáček
Šternberk
poradce
RNDr. Tomáš Přikryl
Olomouc
finanční poradce
Mgr. Hana Kolářová
Ostrava
sš pedagog
Ing. Markéta Miháliková
Březí
technik na VŠ
Pavel Latoň
Praha
Petr Škrabálek
Krupka
administrátor IT
Petitions by Great Joomla!