Petice Nespalujme, recyklujme!

Poslancům Parlamentu České republiky,
Vládě České republiky,
Krajským zastupitelstvům
Poslancům Evropského parlamentu,
Komisi EU

Petice Nespalujme, recyklujme!

Přestože se v posledních letech odpadové hospodářství České republiky posunulo životnímu prostředí přívětivějším směrem, chystaná masivní výstavba spaloven odpadů s výraznou podporou z veřejných zdrojů může tento pozitivní trend zvrátit. Naopak podpora předcházení vzniku odpadu a informovanost občanů jsou v České republice nedostatečné stejně jako podpora kompostování a nastavení efektivního systému recyklace odpadu.

Spalovny nelze definovat jako obnovitelné zdroje energie, protože spalují výrobky z ropy, uhlí a dalších neobnovitelných surovin. Ze spáleného odpadu navíc stále jedna třetina jeho hmotnosti zbude v podobě popele a popílku obsahujících těžké kovy, dioxiny a další toxické látky. Spalovny potřebují stálý přísun odpadů a blokují tím zvýšení recyklace.  Příklady regionů ve střední Evropě ukazují, že lze řešit nakládání s odpady bez jejich masivního skládkování i spalování.
Žádáme proto, aby:

  1. výstavba spaloven nebyla podporovaná z veřejných finančních zdrojů, včetně evropských fondů;
  2. spalovny nebyly nadále definovány jako obnovitelné zdroje energie a nezískávaly tak neoprávněně další podporu z veřejných financí;
  3. byla striktnější kontrola nakládání s popelem a popílkem ze spaloven;
  4. nebylo omezováno právo občanů na účast v rozhodovacích řízeních o spalovnách;
  5. byla zvýšena podpora kompostování a recyklace;
  6. byl zpracován plán prevence vzniku odpadů a větší prostor získaly systémy nulového odpadu, tedy maximálního třídění a recyklace odpadů a opakovaného použití výrobků a
  7. se rozšířil systém vratných obalů a zvýšila se jeho podpora.


Tato petice vznikla v Jihlavě, 15. prosince 2011

Petiční výbor:
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Matěj Man, Chotěboř
Jan Nezhyba (sdružení OPS), Havířov
Mgr. Zuzana Tachovská (o. s. Lidé pro Liberec), Liberec
(jménem výboru jsou pověřeni jednat J. Petrlík či M. Man)

docPetice a podpisový arch ke stažení64 KB

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 986 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Nikola Polášková
Velká Lhota
Studentka
Lucie Cháberová
Prostějov
Prostějov
Filip Hošťálek
Prostějov
Student SOU
Klára Brzezinová
Třinec
Student VŠ
Renáta Šamajová
olomouc
Nikol Kreslová
Hartmanice
Nikkisopay
Kwekwe
Klára
Zlín
Sky Em Flores
Ostrov
Student
Tereza Bauerová
Plzeň
Libor Vávra
Brno
student
Michaela Zygmundová
Kralupy nad vltavou
student
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Ivana Červenková
Frýdek - Místek
Jan Wild
Praha 4
Kamil Bolek
Praha 4
Account manager / Odpadové hospodářství
Hana Vysloužilová
Prostějov
Václav Bučinský
Soběslav
student ČZU
Lukáš Onderka
Opava
Petitions by Great Joomla!

Arnika v zahraničí