Petice požaduje bezpečí pro lidi z okolí Spolany

25.9.2002 - MĚLNÍK | Novinky
Spolana Neratovice musí přestat být hrozbou pro své okolí! To je cíl občanské petice, jejíž vznik iniciovalo občanské sdružení Arnika společně s obyvateli Neratovicka, zastoupenými v petičním výboru Stanislavem Sarkisovem z Větrušic a neratovickým veterinářem Dr. Vlastimilem Mrňákem. „S textem petice chceme dnes večer seznámit také starosty obcí a vedení chemičky na shromáždění svolaném Spolanou do Společenského domu v Neratovicích,“ zdůvodnil tiskový mluvčí Arniky, Marek Jehlička, proč petice vznikla právě dnes.

Spolana Neratovice musí přestat být hrozbou pro své okolí! To je cíl občanské petice, jejíž vznik iniciovalo občanské sdružení Arnika společně s obyvateli Neratovicka, zastoupenými v petičním výboru Stanislavem Sarkisovem z Větrušic a neratovickým veterinářem Dr. Vlastimilem Mrňákem. „S textem petice chceme dnes večer seznámit také starosty obcí a vedení chemičky na shromáždění svolaném Spolanou do Společenského domu v Neratovicích,“ zdůvodnil tiskový mluvčí Arniky, Marek Jehlička, proč petice vznikla právě dnes.

Petice požaduje bezpečnou likvidaci starých ekologických zátěží, důkladný průzkum reálných dopadů provozu chemičky na její okolí a zajištění výroby proti vypouštění a havarijním únikům škodlivin, především rtuti, dioxinů a dalších chlororganických látek. Text petice dále protestuje proti spuštění výroby, dokud nedojde k úplné revizi bezpečnosti, zejména nebezpečného provozu PVC a nebude s veřejností projednáno zabezpečení podniku proti haváriím podle požadavků zákona o prevenci závažných haváriích. Důležitým bodem je také náhrada škod, které Spolana Neratovice způsobila zemědělcům a dalším lidem z okolí nejméně za poslední tři roky.

„Zvlášť nebezpečná je ve Spolaně výroba PVC, kde opakovaně dochází k závažným haváriím,“ varoval RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů. V červenci 2000 zničil únik chlóru ze Spolany úrodu za desítky milionů korun a bylo zraněno několik hasičů. V červnu 2002 ve stejném provozu výbuch zdemoloval krakovací pec a zranil dva dělníky. „V té chvíli stála Spolana jen kousek od katastrofy, protože v blízkosti se nacházejí zásobníky pro stovky tun jedovatého, rakovinotvorného a výbušného vinylchloridu,“ uvedl Petrlík a dodal: „Poslední kapkou v poháru trpělivost pak byly opakované úniky chlóru během srpnových povodní a pokus Spolany nepřiznat únik rakovinotvorných látek spojených s výrobou PVC.“

Iniciátoři petice se domnívají, že urychlená snaha obnovit nebezpečnou výrobu v provozu PVC je nezodpovědné hazardování s životním prostředím a zdravím lidí. Petrlík ještě dodává, že obnovení výroby by se mělo odložit minimálně do doby než bude zpracována nová bezpečnostní zpráva a následně i havarijní plán. S bezpečnostní zprávou má právo se seznámit a připomínkovat ji široká veřejnost. „Arnika samozřejmě tohoto práva využije a zprávu bude podrobně analyzovat,“ uzavřel mluvčí Arniky, Marek Jehlička.

Banner-stika

Sledujte nás: