Petice "Praha - město pro život"

obrazek-k-petici-praha-mesto-pro-zivot

Tato stránka není aktuální.

Sledujte naše nejnovější aktivity na webu ZměnyPrahy.cz>>>

 

Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk. S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází.

Petice za záchranu zeleně a zelených ploch

Adresát:
Ministru a ministerstvu životního prostředí, primátoru Prahy, hlavnímu městu Praha, magistrátu a zastupitelům, starostům a zastupitelstvům městských částí, České inspekci životního prostředí.

Magickou krásu stověžaté matky měst nepůsobí jen historické památky. Charakter Prahy utváří stejnou měrou i vltavské údolí, zelený svah Petřína, Stromovka, parky a stromořadí. Bez zeleně by Praha byla zcela jiným městem.

Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk.

S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází. Mnohde se kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují výstavbě. Parků na rozdíl od parkovišť nepřibývá, výsadba stromů v hustě zastavěných oblastech města chybí. Zahušťování zástavby a nárůst dopravy může ještě zhoršit nový územní plán.

Chceme, aby Praha byla zdravým a zeleným městem. Žádáme proto představitele hlavního města, městských částí i zodpovědných úřadů, aby:

1. Zachovali a vytvářeli v novém územním plánu prostor pro zeleň a zelené plochy. Všechny pozemky města nelze rozprodat a zastavět budovami.
2. Zabezpečili informování občanů o plánovaném kácení na internetu a přímo v daném v místě. Občané mají právo vědět o zásazích do životního prostředí.
3. Zpracovali inventarizaci zeleně, která se provedla naposledy v roce 1995. Bude jasno v tom, co se stalo se zelení za posledních deset let.
4. Neschvalovali plošné mýcení. S kácením lze souhlasit pouze u nemocných stromů. Vždy by měl být zpracován nezávislý posudek a vyčíslena ekologická újma.
5. Nařizovali důsledně náhradní výsadbu za vykácené dřeviny, i péči o nové stromy a keře. Výsadba musí kompenzovat újmu na životním prostředí obyvatel dané lokality.

Tato petice vznikla v Praze na Den stromů, 20. října 2008

Petiční výbor:
MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda komise pro životní prostředí Akademie věd ČR
RNDr. Václav Větvička, dlouholetý ředitel pražské Botanické zahrady PřF UK
Petr Vacek, herec pražského divadla Ypsilon
Martin Skalský, sdružení Arnika, bytem v Praze 6, Vilímovská 611/29, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Pod tištěnou verzi petice připojilo svůj podpis 7 385 lidí.

Významní signatáři

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via
Klára Čulíková Langová, scénografka
Anna Grušová, Mgr.
, členka zastupitelstva Prahy 5
Zina Hamon Freundová, Mgr.
, lektorka jazyků, signatářka Charty 77
Martin Herzán
, předseda Evropské unie pro lidská práva
Marie Hrušková
, spisovatelka
Jana Marášková
, bubenice skupiny Schovanky
Pavel Maurer
, milovník dobrého jídla
Dana Němcová
, psycholožka, signatářka Charty 77
Martin Němec
, hudebník (Extempore)
Přemysl Rabas, MVDr.
, předseda Poslaneckého klubu SZ
Ivan Rynda, PhDr., vysokoškolský učitel
Ak. soch. Eva Slavíková
, sochařka
Jáchym Topol
, spisovatel

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Manuela
Praha
psycholožka
Žaneta Chrobočková
Dobratice
Dominika Chrobočková
Dobratice
Šárka Krčílková
Praha 8
Helena Čolobentičová
Praha 7
Tomáš Korn
Praha 4
Světlana Sokačová
Praha
Provozní
Miloš Kožešník
Praha 4
redaktor
Alexandra Trčková
Praha 10
Andrea Altnerová
Praha 5
státní úředník
Markéta Kořenková
Praha
Jaroslav Mzyk
Praha 5
Konstruktér
Ing. Antonín Mykiska
Praha
důchodce
Eliška Gáliková
Praha 4
Vědecký pracovník
Alena Mykisková
Praha 4 - Krč
důchodce
Milada Svobodová
Praha 10
knihovnice
Helena Habigerová
Praha 2
Monika Frýdová
Praha 4
asistentka v týdenním stacionáři pro mentálně postižené klienty
Irena Karolová
Karviná-Hranice
důchodkyně
Ilona Podlahová
Praha 5
Petitions by Great Joomla!