Lidé v Arnice

Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Příloha: pdf Petice za čistější ovzduší pro Ostravu 158.17 Kb

ostrava-k-peticiKvůli špatnému stavu ovzduší je Ostrava a její okolí černou skvrnou na mapě Evropy. Bývají zde výrazně překračovány imisní limity škodlivých látek, jako je polétavý prach (PM10), benzo(a)pyren a další látky. Tento stav ohrožuje zdraví tisíců lidí žijících v této oblasti. Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí však  mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Chceme čistější ovzduší pro Ostravu!

Adresát:
Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy

My, obyvatelé Ostravy a přilehlých částí, žijeme v prostředí, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší. Jsme si vědomi závažného ohrožení, které toto znečištění představuje pro zdraví desetitisíců lidí v našem regionu. Nejvíce ohroženy jsou přitom děti. Tisíce lidí již dnes trpí zdravotními problémy. Jako každý občan tohoto státu i my máme právo na ochranu našeho zdraví a příznivé životní prostředí, jakož i dodržování právních předpisů, které tuto ochranu mají zajistit.

My, níže podepsaní, vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Tato petice vznikla v Ostravě dne 26.4.2010

Petiční výbor:
MUDr. Eva Schallerová, Poláškova 4, 716 00 Ostrava-Radvanice
Vladimír Burda, Hviezdoslavova 6/403, 716 00 Ostrava-Radvanice
Ing. Jan Hrachový, Arbesova 5, 702 00 Moravská Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, 17.listopadu 676, 708 00 Ostrava-Poruba, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí