Nerovná výměna: ložisko plynu namísto světového dědictví?

 ANO: 
 Rozšíření rezervace Usťjurt a jejímu zápisu na seznam UNESCO!
  NE:
 Plánům na otevření ložiska plynu na hranici rezervace! 
   

Prezidentu Republiky Kazachstán, ministru energetiky, ministru zemědělství a dalším úřadům Kazachstánu i mezinárodním organizacím a institucím

Odborníci zvažují možnost zápisu nového objektu na území Kazachstánu na seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Jde o náhorní plošinu Usťjurt s jejími skalními výchozy, stepní přírodou, neobvyklými horami, ale i unikátními historickými památkami a archeologickými nalezišti, včetně unikátních podzemních mešit. Usťjurt obývá řada živočichů ohrožených vyhynutím, mezi nimi antilopy sajga tatarská a gazela perská. Nechceme, aby je postihl stejný osud jako geparda indického, který byl v této části světa před pár desítkami let vyhuben. Vážnou překážkou pro nominaci plošiny Usťjurt na seznam UNESCO jsou plány ropných společností na těžbu zemního plynu v nalezišti Chansu, které leží přímo v zimovištích antilop.

Připojuji se tímto k petici a žádám, aby byla:
1/ rozšířena přírodní rezervace Usťjurt v souladu s návrhem odborníků z UNESCO,
2/ zastaven projekt na těžbu zemního plynu v nalezišti Chansu a upřednostněna jiná ložiska, která neohrožují divokou přírodu,
3/ podniknuty kroky k zápisu plošiny Usťjurt na seznam světového dědictví.

V Kazachstánu petici podepsalo již 516 lidí. Přidejte se k nim! (Přečtěte si kompletní znění petice.)
Podepsání petice prosím potvrďte kliknutím na potvrzující odkaz, který najdete ve Vaší e-mailové schránce.

Petici Zachraňme sajgu podepsalo 1372 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

saiga1

Řekněte NE plánům na těžbu plynu na hranici přírodní rezervace Usťjurt!

Náhorní plošinu Usťjurt, nacházející se v pánvi Aralského a Kaspického moře na území Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu, obklopují strmé útesy dosahující výšky od několika desítek metrů až 340 metrů.  Z celkové rozlohy 200 tisíc km² se 40 % se nachází v Kazachstánu. Reliéf je zde zcela charakteristicky vytvarovaný v kaňony a ostrovní hory se sněhově bílými křídovými stěnami. V jejich pozadí se rozprostírají nekonečné stepi, které dodávají zdejší krajině jedinečnou identitu a téměř neuvěřitelnou nadpozemskou krásu.

Státní přírodní rezervace Usťjurt byla založena v roce 1984 v oblasti Mangystau v západním Kazachstánu. Vznikla za účelem zachování jedinečné přírody, historických artefaktů a stepní flóry a fauny. Bohužel, v době jejího vzniku nebyly plně zohledněny návrhy expertů, v důsledku čehož chráněné území pokrývá pouze oblast o rozloze 223 342 hektarů v místech výskytu skalních útesů, zatímco biologicky rozmanité stepi pod ochranu nespadají.

Problém neúplného zahrnutí významných ekosystémů má být řešen v rámci společného projektu Kazachstánské vlády, Globálního ekologického fondu (GEF) a Světového programu pro životní prostředí (UNDP) pod názvem "Zlepšení dlouhodobé udržitelnosti stepních ekosystémů skrze podporu druhově významných lokalit a jejich přilehlého okolí". K dosažení cílů tohoto projektu je třeba rozšířit oblast přírodní rezervace ze stávajících 223 342 ha na 927 350 ha. Po jejím rozšíření budou do ochrany zahrnuty všechny hlavní ekosystémy specifické pro oblast Mangystau, které by umožnily zachovat klíčová stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů zařazených do Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jako je raroh velký (Falco cherrug), drop obojkový (Chlamydotis undulata), orel královský (Aquila heliaca), orel stepní (Aquila nipalensis), sup mrchožravý (Neophron percnopterus), sup hnědý (Aegypius monachus), poštolka jižní (Falco naumanni), ovce kruhorohá (Ovis vignei) či gazela perská (Gazella subgutturosa). Odborníci se domnívají, že přírodní rezervace Usťjurt dosahuje z celosvětového hlediska podle řady kritérií nejvyššího významu a po jejím plánovaném rozšíření ji lze úspěšně nominovat na seznam světového dědictví UNESCO.

Velkou překážkou na cestě k rozšíření přírodní rezervace a její úspěšné kandidatuře na objekt UNESCO je plán státní ropné společnosti KazMunaiGaz na těžbu zemního plynu v nalezišti Chansu, jež se nachází těsně vedle jižních hranic přírodní rezervace Usťjurt. Odborníci se domnívají, že důsledky těžby plynu by měly katastrofální dopad na ekosystémy uvnitř rezervace; což je argumentem pro rozšíření chráněné oblasti, a následně její nominaci na status UNESCO. Kvůli rozmáhajícímu se pytláctví vyplývajícího z rozvoje infrastruktury pravděpodobně z jižní části rezervace zanedlouho vymizí velcí savci a ptáci (včetně zvířat z Červeného seznamu IUCN a seznamu chráněných druhů Republiky Kazachstán).

Navzdory významu rozvoje ropného a plynárenského průmyslu a těžby fosilních paliv pro hospodářství země a sociální sféru se odborníci domnívají, že je nutné vyhlásit moratorium na průzkum a těžbu v nalezišti Chansu a místo toho se zaměřit na naleziště Samtyr, které leží dále od hranic přírodní rezervace Usťjurt. Rozvoj lokality Samtyr umožní nejen uspokojit sociálně-ekonomické potřeby regionu, ale zároveň nebude představovat hrozbu pro ekosystémy uvnitř přírodní rezervace nehledě na to, že právní předpisy na ochranu životního prostředí jsou dosud plně dodržovány. Naleziště Samtyr (610 milionů mᶟ plynu) patrně nemusí být jedinou přijatelnou alternativou těžby v Chansu (prognóza zásob plynu 25 - 125 milionů mᶟ). V Karakijánském okrese se nachází více vhodných nalezišť (Aksu-Kenderli - až 420 milionů mᶟ plynu, Pionýrské - až 290 milionů mᶟ). 

Odborníci jsou přesvědčeni, že pokud bude nalezen kompromis, může být nominace náhorníplošiny Usťjurt na objekt světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO skončit během několika let úspěchem. Podařilo by se tím zachovat jedinečný charakter regionu pro budoucí generace, podpoří cestovní ruch a dlouhodobě udržitelný rozvoj oblasti Mangystau i celého Kazachstánu.

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.