Petrské náměstí

bylo jednou jedno hřiště s velkým stromem...

Co nahradí stromy, které tu rostly desítky let...
Městská část:
Praha 1 – Nové Město
Místo: Petrské náměstí
Doba ohrožení: 2008
Dotčená zeleň: vzrostlý jerlín japonský, další dva menší stromy
Dnešní stav: pokáceno, na místě hřiště a stromů vyrůstá bytový dům

V rohu Petrského náměstí, kde se stýkají ulice Lodecká a Barvířská, bývala kdysi oplocená zahrada, sloužící přilehlé škole v Klimentské ulici – v novorenesanční budově z poslední čtvrtiny 19. století původně sídlila škola dívčí a mateřská. V západní části zahrady stával také do 30. let minulého století altán - využívala jej mateřská škola a později byl upraven na školní jídelnu a kuchyni. Ze zahrady pak vzniklo školní hřiště, na kterém rostlo několik stromů. Z místa o velikosti přes 500 m2 se postupně stal jeden z posledních ostrůvků zeleně mezi činžovními domy. Za více než sedmdesát let se jeho podoba změnila – hřiště nebylo příliš využívané, ale vzrostlý jerlín japonský byl stále dominantou ulice.

První plán na zastavění pozemku pochází ještě ze 30. let, ale tehdejší nápad počítal i se zbouráním školy. Neoficiálně se o stavbě mluvilo několik posledních let, konkrétnější znepokojivé informace se místní lidé dozvěděli až v souvislosti s plánem na vykácení stromů a zahájení stavby - stavební povolení bylo vydáno v srpnu 2008, kácení mělo proběhnout počátkem října. Od úředníků ani zastupitelů Městské části Praha 1 nebylo možné získat prakticky žádné informace, kdo se záměrem přišel a kdo jej schválil. V září roku 2008 sepsali Jan Rejšek a Jan Kerner za nově vzniklé Petrské sdružení petici za zachování školního hřiště, záchranu vzrostlé zeleně, za veřejnou diskusi a transparentní rozhodování o významných investicích na území Prahy 1. Ačkoliv šlo o náklady více než 100 milionů korun z obecního rozpočtu, lidé se nemohli seznámit s dokumenty o veřejném projednání a schválení zastupitelstvem. Důvodem nespokojenosti bylo i plánované zastavění hřiště přímo u školy, tedy zastínění jedné strany budovy, byť vedení školy se záměrem souhlasilo, podle některých informací ji dokonce iniciovalo. Navíc dopravní zátěž, kterou už samotná stavba přinese, bude znamenat zhoršení životního prostředí místních obyvatel. Jedním z pěti bodů petice byla i kritika nelogičnosti přístupu radnice, kdy na jedné straně byly starší byty privatizovány a na straně druhé měly být za velmi vysokých investic vystavěny nové obecní byty.

V době, kdy již bylo naplánováno kácení stromů, nebyl stále zřejmý účel, kterému měla stavba na školním pozemku sloužit. Hovořilo se o bytech pro učitele, sociálních (tzv. startovacích) bytech, bytech s pečovatelskou službou, v domě mělo vzniknout zázemí pro školníka, nová teplárna, asi pětadvacet malometrážních bytů a  tělocvična, která by sloužila i veřejnosti. Konečný projekt sestává z 33 bytů (od 30 do 67 m2), podzemních garáží a tělocvičny pro přilehlou školu.

Byl nový sedmipatrový dům vůbec potřeba, dává zde smysl? Bude stát na místě hřiště a v těsném sousedství školy. Za oběť mu padla vzrostlá zeleň, v centru hlavního  města jen stěží nahraditelná. Vlastníkem 33 nových bytů bude tatáž městská část, která vlastní v okolí další domy s dlouhodobě prázdnými byty, jak upozorňují místní občané.

Petici podepsalo více než 300 lidí. Starosta přislíbil veřejné projednání, to se konalo 23. října 2008. Zúčastnila se ho přibližně stovka lidí nespokojených s plánovanou stavbou. Možnost vyjádřit se byla však omezená, připomínky byly mnohdy zlehčovány, podpisy pod peticí zpochybňovány, mnohé otázky, například ohledně veřejné soutěže nebo ceny za plánovanou výstavbu, zůstaly nezodpovězeny. Petice a iniciativa lidí sice vzbudila veřejnou diskusi, kácení se však nakonec podařilo odložit jen o pár týdnů - 3. prosince 2008 stromy padly a ještě tentýž měsíc začaly přípravné práce pro výstavbu. Nové stromy náhradou za ty pokácené byly podle vedení radnice vysazeny již dříve – na Petrském náměstí bylo vysazeno několik mladých stromků (jejichž vliv na čistotu ovzduší se jedinému z pokácených stromů vyrovná až za mnoho let), nedaleko v Lannově ulici nechala městská část v roce 2008 zbudovat nový park. Za pohledem do korun stromů tedy lidé z Petrského náměstí musejí jinam, pohled na jednání svých zastupitelů mají však nejspíše jasný.

Rozhovor s Janem Rejškem z Petrského sdružení