Plánovaná spalovna komunálního odpadu v Mohelnici

Olomoucký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 31.5.2019
Happening Popelnice naruby v Mohelnici
DENÍK/Michal Krestýn
Olomoucký kraj je, nebo spíše byl v zajetí plánů na výstavbu spaloven komunálních odpadů. Kromě Mohelnice se mělo stavět také v Přerově. V současné době se zdá, že spalovna v Mohelnici v dohledné době nevznikne. Alespoň tak to prý vnímá současná rada města.

V roce 2013 a 2014 budil vášně obyvatel, politiků i investorů nápad n vybudování spalovny komunálních odpadů v Mohelnici. Padaly různé sliby o vyhřívaném bazénu, zlevnění poplatků za odpady a tvorbě velkého množství pracovních míst. Místní občané však ke slibům a líbivým prohlášením přistupovali dosti kriticky. Začalo se hovořit o nutnosti referenda, pro získání názoru většiny. Objevily se pochybnosti o dostatku odpadů pro živení spalovny. Lidé se začaly ptát, zda by se nedalo více třídit a zda je spalovna skutečně tak bezpečná. Místní spolek STURM ve spolupráci s Arnikou zorganizoval odbornou besedu či dobrovolnickou analýzu složení odpadu v popelnicích města.

Situace kolem spalovny vykrystalizovala do předvolebního tématu komunálních voleb na podzim roku 2014. Situace v zastupitelstvu města i na významných politických postech se značně změnila. Ke slovu se dostaly partaje, které jsou v otázce spalovny spíše opatrnější a otevřenější přímé demokracii. Dle informací od místního spolku současná rada města závazně prohlásila, že se nebudou podnikat další korky vedoucí k vybudování spalovny odpadů v Mohelnici a že zkrátka spalovna není na pořadu dne, či volebního období. Že je třeba se věnovat spíše recyklaci a prevenci vzniku odpadu.

Aktualizováno 12. 2. 2015

Banner-stika

Sledujte nás: