Plánovaná spalovna odpadů v Poličce

Pardubický kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 13.8.2017
V roce 2003 se v jinak poklidném městě Poličce na Českomoravské vrchovině rozhořel spor o plánovanou spalovnu odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB), tedy přesněji o tzv. plazmotron, který měl stát v areálu Poličských strojíren. Proti záměru se postavilo především občanské sdružení A21, které se také obrátilo se žádostí o podporu na Asistenční centrum Arniky.

Novinky

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

07.09.2005 - PRAHA
Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a… více zde

Arnika podpoří sdružení A21 z Poličky v jeho kampani proti plazmatronu

21.04.2004 - PRAHA/POLIČKA
Plánovaná likvidace nebezpečných odpadů v plazmatronu ruské výroby v Poličských strojírnách je z hlediska životního prostředí problematickým krokem. Autoři… více zde

Polička řekla ne ničení odpadů v plazmatronu

11.03.2004 - POLIČKA
Podle MF Dnes poličské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání minulý týden jednomyslně odmítlo umístění ruské plazmové technologie na likvidaci jedovatých… více zde

Omnipol neříká všechno

10.03.2004 - POLIČKA
Jedním z oponentů v řízení na posouzení vlivu plazmové technologie likvidace kapalných odpadů v Poličských strojírnách je ekologické sdružení A21 Polička. To… více zde

Lidé v Poličce se bojí likvidace nebezpečného odpadu

27.02.2004 - POLIČKA
Jak uvedla ČTK, Poličské strojírny a Omnipol údajně chtějí v příštím roce začít ve svém areálu nedaleko Poličky likvidovat nebezpečný tekutý odpad. Plán… více zde

Další informace

Plánovaná výstavba plazmotronu v Poličce - další informace

Arnika v případě plánované výstavby plazmotronu v Poličce pomáhala především místnímu občanskému sdružení A21, na jehož stránkách lze nalézt další informace k případu:

A21 v roce 2004

V roce 2004 proběhlo i projednání záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

pdf Připomínky Arniky podané v procesu EIA (ke stažení).

pdf Přípomínky podané sdružení A21 (ke staření).

Banner-stika

Sledujte nás: