en ru

Arnika v případě plánované výstavby plazmotronu v Poličce pomáhala především místnímu občanskému sdružení A21, na jehož stránkách lze nalézt další informace k případu:

A21 v roce 2004

V roce 2004 proběhlo i projednání záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

pdf Připomínky Arniky podané v procesu EIA (ke stažení).

pdf Přípomínky podané sdružení A21 (ke staření).

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha