Po dekádě protestů občanů byly zavřeny dvě thajské znečišťující továrny

22.6.2020 - NONG PAWA | Novinky
Zničené stromy ve vesnici Nong Pawa
Obyvatelé vesnice Nong Pawa v provincii Rayong už deset let trpí chronickým znečištěním vody způsobeným recyklačními továrnami firmy Win Process. Po deseti letech stížností k úřadům se konečně podařilo dosáhnout vítězství: byla vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zástupci vlády, továrny i obyvatel vesnice, a nařídila zavření dvou ze tří znečišťujících továren.

Místní komunitu trápí neregulované odpadní vody, které v obci způsobují záplavy. Továrna také způsobuje odumírání stromů a obtěžuje celé okolí silným zápachem. Znečištění navíc negativně ovlivňuje zdraví obyvatel. Společnost Win Process měla licenci na provozování tří typů továren: typ 40 - třídění nepoužitelných materiálů, typ 60 - tavení a slévání kovů a typ 106 - recyklace použitých paliv. 

28. května 2020 nařídily místní úřady zavření továren typu 60 a 106, jelikož se zjistilo, že jejich provoz nebyl v souladu se zákonem. Továrna typu 40 bude moci zůstat v provozu, pokud správně redefinuje svoje teritorium. Úřad pro kontrolu znečištění navíc odebral vzorky povrchové a podzemní vody i půdy v okolí továrny, aby na jejich základě situaci více prošetřil a podnikl příslušné kroky k nápravě. 

5. června 2020 se konalo druhé zasedání pracovní komise. Zúčastnili se ho dotčení obyvatelé vesnice, místní aktivisté, zástupci továrny a úředníci. Skupina rozhodla, že továrna musí předložit plán, jakým bude dopravovat chemické látky k likvidaci. A pokud firma nebude dodržovat zákony a nařízení, zajistí úřad průmyslové práce její zavření. 

Banner-stika

Sledujte nás: