Po staré spalovně zůstalo toxické dědictví, přesto chtějí v Chropyni rozjet novou

8.4.2015 - CHROPYNĚ (Zlínský kraj) | Tiskové zprávy
Ilustrační foto
O nové spalovně nebezpečných odpadů se v Chropyni mluví už mnoho let, firma Destra však zatím nebyla schopna předložit přijatelnou projektovou dokumentaci. Ve čtvrtek 9. dubna pak proběhne veřejné projednání poslední verze projektu. Veřejnost i zástupci investora se sejdou v 15 hodin ve velkém sále městského kulturního centra Chropyně. Zdržení celého procesu si vyžádal objev toxického znečištění, které v roce 2012 odhalila Česká inspekce životního prostředí. I přes ekologickou zátěž po původní spalovně chce její provoz firma Destra v daném objektu obnovit.

„Za Arniku jsme doplněnou dokumentaci i posudek prozkoumali a stále máme řadu věcných připomínek. Přestože byla dokumentace několikrát doplněna, stále v ní nacházíme zásadní nedostatky. Nelíbí se nám například navrhovaný systém čištění spalin, ve kterém jde pětina vypouštěných plynů rovnou do komína bez řádné filtrace. Navržené řešení podle nás neodpovídá požadavkům na pdfnejlepší dostupné technologie, definované na evropské úrovni,“ říká odborník Arniky na spalovny Matěj Man z programu Toxické látky a odpady.

pdfPřečtěte si kompletní znění připomínek Arniky >>

Proces je v současné době již poměrně nepřehledný a táhne se už pět let, což je pro podobné záměry nestandartní. Investor musel dokumentaci několikrát přepracovat, ať už kvůli prostým nedostatkům a chybám, nebo kvůli novým zjištěním o kontaminaci v areálu budoucího provozu.

Tato zdržení navíc způsobila, že některá vyjádření a dokumenty už jsou neaktuální. Už v samotném posudku dokumentace vlivu na životní prostředí se snáší kritika na zastaralou rozptylovou a hlukovou studii. Podle Arniky je však zpracovatel posudku až příliš benevolentní, když navrhuje investorovi, aby studie aktualizoval pro navazující řízení. „Proces EIA, tedy posuzování vlivu na životní prostředí, je právě tou chvílí, kdy je třeba vyhodnotit vliv na veřejné zdraví. Není možné, aby závěr takového vyhodnocení stál na zastaralých materiálech,“ doplňuje Man.

Podobně Arnika zjistila problém ve vyjádření vodoprávního úřadu Kroměříž, který se odvolává na čtvrt století staré skutečnosti. Uvádí totiž, že již v době vyhlášení ochranného pásma bylo podobné zařízení v lokalitě provozováno a že „…ochranné pásmo toto zařízení plně respektovalo a respektuje i v současné době“ (1). Jenže toto souhlasné vyjádření vodoprávní úřad investorovi poskytnul ještě před zjištěním České inspekce životního prostředí, které prokázalo, že je oblast silně kontaminovaná ropnými látkami a polychlorovanými organickými látkami.

„Domníváme se, že by měl investor o zjištěné kontaminaci informovat nejen vodoprávní úřad, ale i všechny dotčené orgány, a ve světle nových skutečností si vyžádat stanoviska aktuální,“ poznamenává mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Arnika nesouhlasí s navrhovaným projektem a obnovením provozu spalovny nebezpečného odpadu v Chropyni. Podle nevládní organizace není vhodné stavět v místě se starou ekologickou zátěží provoz, který nakládá s toxickými látkami a představuje tak další potenciální riziko. Tím spíš, když má stát v ochranném pásmu zdroje pitné vody.


Poznámky:

(1) Posudek je součástí příloh dokumentace EIA na http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WODEwM19kb2t1bWVudGFjZURPQ18xLnppcA/OV8103_dokumentace.zip


 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Logo NROS

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu