Podpora občanů v jihovýchodní Evropě

5.3.2003 - PRAHA | Novinky
Na počátku března se Centrum pro podporu občanů představilo aktivistům ze zemí jihovýchodní Evropy, kteří chtějí zakládat podobná střediska ve vlastních státech. Několikadenní seminář v Praze pro ně pořádalo Regionální environmentální centrum.

Cílem Arniky bylo předat zástupcům organizací z Makedonie, Srbska, Rumunska, Bulharska a Albánie své zkušenosti s podporou lokálních občanských aktivit a provozem nevládních ekologických organizací. V daných zemích by měla být v krátkém čase založena samostatná centra pro právní pomoc občanům a občanským sdružením, která se věnují životnímu prostředí. Vedle Arniky své zkušenosti představili také zástupci Ekologického právního servisu a slovenského Centra pre podporu mistneho akvitivizmu.

Banner-stika

Sledujte nás: