Podpořte kampaň Zachraňme stromy

Jsme česká nezisková organizace a musíme se spoléhat pouze na své vlastní zdroje. Můžete nás podpořit ve svém volnu jako dobrovolník či dobrovolnice, můžete nám pomoci finančním darem, věnovat nám něco, co sami už nepotřebujete, ale my to ještě využijeme, nebo můžete podepsat naši petici. Můžete, ale nemusíte. Jen díky dobrovolníkům a dárcům však my můžeme usilovat o lepší životní prostředí v naší zemi.

 Číslo darovacího účtu pro kampaň Zachraňme stromy: 2601754878/2010.

10 důvodů, proč podpořit kampaň Zachraňme stromy:

  1. Každý rok zachráníme desítky, někdy i stovky zdravých stromů před pokácením.
  2. Bráníme devastaci parků a ničení veřejné zeleně ve městech a obcích.
  3. Usilujeme o zastavení plošného kácení historických alejí podél silnic a cest.
  4. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
  5. Podporujeme desítky místních občanských sdružení a obcí.
  6. Prosazujeme změnu zákona tak, aby lépe chránil stromy a zeleň.
  7. Účastníme se připomínkování územních plánů a staveb, které by poškodily zeleň. Předkládáme vlastní alternativy.
  8. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře. Vydáváme informační materiály pro veřejnost.
  9. Působíme v regionech – lidé v našich pobočkách znají a řeší konkrétní problémy, které trápí obyvatele.
  10. Podpora jednotlivců nám umožní nezávislost – sami si můžeme vybírat témata, kterým se budeme věnovat.