Pokácení lip v Křižanově předcházelo porušení zákona a manipulace

12.11.2013 - KŘIŽANOV | Tiskové zprávy
Kácení (ilustrační foto)
Porušení zákonů, řada pochybností a, velmi jemně řečeno, manipulace odborníků ze strany úřadu městyse Křižanov provázelo podle Arniky pokácení místní aleje. Městys na Vysočině porušil zákon například v tom, že nevládní organizaci písemně poštou ani datovou schránkou neinformoval o zahájeném správním řízení (1), na jehož konci šla lipová alej k zemi. Informaci Arnika dostala pouze telefonicky a to krátce před vydáním povolení k pokácení aleje. Zarážející jsou i extrémně krátké, podle ekologů nereálné lhůty jednotlivých fází správního řízení proběhly (2). K manipulaci pak došlo i při komunikaci mezi tajemnicí městyse Pivoňkovou a dalšími úředníky (3).

„Uvědomuji si, že škoda, která v Křižanově vznikla, již není nahraditelná a omlouvám se všem, kterým na lipové aleji záleželo,“ kaje se vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová, které poskytla zavádějící informace pracovnice křižanovského úřadu.

„Doporučuji všem, kteří přijdou do styku s tajemnicí Křižanova tajemnicí Pivoňkovou, aby si dali pozor na každé slovo, které řekne. Její manipulativní prohlášení připravilo Křižanovské o unikátní alej v centru obce. V rozporu se skutečností mi totiž po telefonu Pivoňková tvrdila, že pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny souhlasila s pokácením aleje, proto jsem napsala vyjádření, že proti kácení Arnika vystupovat nebude. Jak jsem si ale dodatečně ověřila, Agentura ochrany přírody a krajiny pokácení celé aleje rozhodně nedoporučila,“ dodává Vitnerová.

„Agentura ochrany přírody a krajiny v žádném případě nedoporučila pokácení celé aleje. Požadovali jsme, aby byl posuzován každý strom jednotlivě. Souhlasili jsme pouze s kácením těch stromů, které byly podle odborného posudku ve špatném zdravotním stavu. Říkat pak někomu, že s kácením souhlasíme, lze považovat za klamání skutečnosti,“ říká dendroložka AOPK ČR v Havlíčkově Brodě RNDr. Svatava Hausvaterová.

Zdá se, že silně manipulativní komunikace provázela i vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu. „Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí v rámci správního řízení o povolení kácení stromů vydal úřadu Městyse Křižanov souhlas se zásahem do krajinného rázu. Ten ale podmínil tím, že skácené stromy budou nahrazeny výsadbou 44 ks stromů nových. I když přitom nestanovil lhůtu k náhradní výsadbě, předpokládal, že bude provedena v plném počtu co nejdříve po skácení stromů,“ říká pracovník Odboru životního prostředí Pavel Kříž z Městského úřadu Velké Meziříčí. Povolení ke kácení vydané Křižanovem ale předpokládá sázení stromů mezi lety 2016 – 2018.

Namísto plnohodnotného správního řízení, které by trvalo řádově týdny, vydal úřad, po jednání podle Arniky manipulativním, ve zkráceném procesu souhlasné stanovisko během pouhých dvou dnů (2). Protože neproběhlo správní řízení, nebyly na úřední desce zveřejněny žádné informace a občanská sdružení ani dotčené instituce neměly možnost se k procesu vyjádřit.

Úřad v Křižanově chtěl lípy na náměstí pokácet už v únoru. Vydané rozhodnutí ale odporovalo zákonu, čehož si včas všimla Česká inspekce životního prostředí a lípy pro tentokrát zachránila. Věc tak přešla na Krajský úřad Kraje Vysočina, který nezákonné rozhodnutí zrušil. Protože však úřady o svých krocích neinformovaly Českou inspekci, ta se o novém pokusu pokácet alej nedozvěděla. Na podzim tak úřad v Křižanově stejně prosadil svou a stromy padly.

Poznámky:

(1) Zákonná žádost Arniky o informace o zahajovaných správních řízeních z února 2013: http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/12-02-27_CEPO_general_Krizanov.pdf

(2) Závazné stanovisko lze vydat, aniž by bylo vedeno správní řízení. V případě kácení stromů to tak obvykle je jen tehdy, kdy je např. vydáno stavební povolení (kácení je nutné kvůli stavbě). Jinak je zahajováno správní řízení, které trvá 30 dnů, když jde o složitější věc, tak i 60 nebo až 90 dnů. Podle sdělení pracovníků Magistrátu v Jihlavě trvá příprava pro vydání rozhodnutí a další nutné práce (porovnání snímků, místní šetření) minimálně 2 - 3 dny, další čas zabere i samotné vydání stanoviska. Zpracovat vše do druhého dne není reálné.

(3) Podrobné informace o celé kauze i dokumenty ke stažení jsou k dispozici na http://arnika.org/lipy-v-centru-krizanova

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu