en ru

Pokácení stromů na Vinohradech bylo vandalstvím

21.12.2005 - Drahomiř Budinská | Váš příběh - Stromy
Krása Prahy nebyla vždy respektována a chráněna. V poslední době vtrhla „Bestia Triumfans“ i na Vinohrady. V listopadu 2004 bylo provedeno „ošetření a odstranění dřevin“ v Záhřebské ulici na Vinohradech.

Byla by stačila prořezávka korun. Informovala nás o tom Technická správa komunikací hl. m. Prahy (na vyhlášce byla uvedena jako kontaktní osoba Ing. Valoušková), dodavatelem byl Inpros Praha, v. o. s. Byla prováděna obnova inženýrských sítí (kanalizace, vody, elektrických kabelů apod.) a při tom necitlivě poškozeny kořeny vzrostlých stromů. Ty pak byly odstraněny.

Pokácené stromy vytvářely v prostředí našeho bydlení atmosféru provoněných sadů. Z množství dřevin uvádím aspoň višničky, akáty, lípy atd. Žilo tu s námi mnoho druhů ptactva (kavky, strakapoudi, někdy i datlové, modřínky a jiní malí přátelé, kteří nás navštěvovali i na oknech bytů a jejich hlásky nám oznamovaly příchod dne. Po vykácení stromů jsme byli oloupeni nejen o zeleň, ale i o štěbetavé obyvatele. Zůstali tu s námi jen drzí holubi a statečné sýkorky, které poskakují v koruně jediné neporažené lípy, stojící na soukromém pozemku – předzahrádce našeho domu.

Vykácení stromů byl masakr ušlechtilých živoucích a zdravých bytostí, které byly součástí našeho domova. Bylo to vandalství. Nebyl respektován život krásných vzrostlých stromů ani prosby obyvatel.

V posledních dnech nám zde osadili malé stromečky. Pokud se vůbec ujmou, bude trvat léta, než vytvoří prostředí, o které jsme byli oloupeni. V naší zemi se podle šablony bezohledně ničí hodnoty kultury a života, který vůrstal dlouhá desetiletí.