en ru


Politici v části Itálie odmítli spalovny, rozhodli se jít šetrnou cestou

1.10.2012 - ITÁLIE | Novinky
Za velmi ekologicky i ekonomicky zodpovědné považují odborníci z Arniky aktuální rozhodnutí politiků z italské oblasti Emilia-Romagna. Zakázali totiž stavbu nových spaloven odpadu a zavírat se postupně budou i stávající, tou nejstarší počínaje. Tamní vláda bude uzavírat nové kontrakty na komplexní balíky služeb v oblasti odpadů – faktickým svozem počínaje, informačními kampaněmi konče. To vše bude znamenat přínos pro více než čtyři miliony lidí. Ekologická organizace považuje přístup Italů za vhodnou inspiraci i pro české politiky. Spalovnám navíc vystavili pětiletý zákaz i v části Ruské federace – kvůli nákladnosti projektů, hrozícímu růstu poplatků za svoz odpadu i exhalacím.

„Dnes není možné ještě říci, jak dlouho bude trvat dosažení tohoto ambiciózního cíle, tedy zbavit se spaloven. Kontrola plnění cílů odpadového hospodářství bude probíhat každých 6 let.Další významné úpravy plánu, jak budeme nakládat s odpady, pak proběhnou v roce 2018, kdy budeme mít čerstvá data z celé provincie,“ říká radní pro oblast životního prostředí Emilia-Romagna Sabrina Freda. Ona sama aktivně prosazuje odklon od spalování v systému, kterým Italové zacházejí s odpady.

Další podrobnosti jsou v původním článku >>

Na změně systému v Itálii stále pracují, nicméně již v létě letošního roku vydaly tamní úřady první závazné dokumenty s jasnými cíli: zákaz spalování a skládkování odpadu, přechod na uzavřený systém třídění, prevence a znovu využívání odpadu. Přestože cíl není jednoduchý – v provincii mezi roky 2001 a 2010 vzrostla produkce odpadu o 22% – má podporu jak politiků, tak veřejnosti.

Informace o provincii Emilia-Romagna >>

Jako vhodnou cestu v Itálii určili komplexní kontrakty v oblasti nakládání s odpady. Společnosti budou pro region zajišťovat management, svoz, opětovné využití, předcházení vzniku odpadu i podpůrné informační kampaně. Cílem je maximální využití cenných surovin, dokonalé vytřídění jednotlivých složek odpadu a další zpracování. V regionu firmy zřídí centra svozu odpadu a v nich budou dále zpracovávat odpad, který by jinak skončil na skládkách či ve spalovnách.

Následovat samozřejmě budou další diskuse, například o spalovně v oblasti Parma. Firma Iren měla zmiňovanou spalovnu spustit jako dočasný způsob likvidace odpadu pro budoucích 20 let. V současné chvíli je pravděpodobné, že ani v Parmě spalovna spuštěna nebude a i tady se vydají cestou předcházení vzniku odpadu a recyklace.

Provincie Emilia-Romagna se tak stane jednou z prvních evropských oblastí, která se vydává cestou, která je ekonomicky výhodná a zároveň citlivá k životnímu prostředí. Navíc je patrné, že podobná myšlenka má v Itálii širší podporu. Příkladem je systém COVAR, který je zaveden v části italské provincie Turín, a jeho popis najdete na webu Arniky >>

U nás by se měl dobrými příklady ze zahraničí inspirovat ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ten totiž navrhuje masivní podporu nesmyslných spaloven z veřejných financí. Nehledí přitom na nevyužitý potenciál, který ekonomice nabízí recyklace surovin. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovny totiž ničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin za miliardy korun. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách i v zemědělství.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha