Politiku územního rozvoje je třeba přepracovat, ne schvalovat vládou s omezeným mandátem

16.7.2009 - PRAHA | Novinky
Úřednická vláda by neměla schvalovat tak zásadní dokument, jakým je Politika územního rozvoje (PUR), která je na programu jednání vlády v pondělí 20. července. Návrh připravený Ministerstvem pro místní rozvoj počítá s tak významnými projekty, jako jsou jaderné elektrárny, úložiště jaderného odpadu, kontroverzní dálnice nebo stavby na Labi. Ministerstvo životního prostředí přitom návrh Politiky vyhodnotilo jako rizikový pro životní prostředí v ČR a vydalo své zásadně negativní stanovisko (důvodem byl významně negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Podle sdružení Arnika má PUR negativní vliv na území sítě Natura 2000, což je u podobného dokumentu zásadním nedostatkem, neboť jej budou přebírat jako podklad všechny kraje. ,,Navržené liniové stavby nejen, že zasahují do těchto a dalších chráněných území, ale ani nezpracovávají variantní řešení, jak ukládá zákon v případě rozporu s ochranou v rámci Natury 2000," uvedla Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody.

Projekt stavby jezu na Labi stejně jako mezinárodní dohody o lodní dopravě vznikly za odlišných podmínek oproti dnešní situaci, například je dnes zřejmé, že vlivem klimatických změn bude vody v řece spíše ubývat.

PUR sice stanovuje podmínky pro výstavbu přehrad na území celé ČR za účelem opatření proti změnám klimatu v příštích 50-100 letech. Aktuálně se však ukazuje naléhavá potřeba strategických opatření k zadržení vody v krajině, která dokument neřeší.

Arnika je jednou z 15 nevládních organizací, které 26. června vyzvaly otevřeným dopisem, aby byl návrh Politiky Ministerstvu pro místní rozvoj vrácen k přepracování. Ve svých požadavcích se opírají o více než 9000 kritických připomínek veřejnosti a o hlas více než desítky obcí a nevládních organizací.

Více zde:
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic


Tisková zpráva Ekologického právního servisu ze dne 16. července:
Úřednická vláda chce schválit nové jaderné elektrárny, úložiště jaderného odpadu a kontroverzní dálnice

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha