en ru


Polské pohraničí se obává chystané spalovny v Karviné

17.6.2009 - OSTRAVA | Novinky
Starostové polských obcí v příhraničí se obávají poškození životního prostředí kvůli plánované spalovně v Karviné a vyzvali k zastavení příprav projektu. Sdělili to na včerejším jednání s českou stranou na polském konzulátu v Ostravě.

Starostové polských obcí v příhraničí se obávají poškození životního prostředí kvůli plánované spalovně v Karviné a vyzvali k zastavení příprav projektu. Sdělili to na včerejším jednání s českou stranou na polském konzulátu v Ostravě.

Jak uvedl deník MF Dnes, starosta obce Zebrzydowice Andrzej Kondziolka řekl, že ho nepřesvědčí argument, že „čistá“ energie ze spalovny nahradí část energie z teplárny, a dojde tím ke snížení emisí. „Náš negativní postoj trvá,“ uvedl Kondziolka a dodal: „obáváme se zvýšených emisí polétavého prachu, dioxinů či furanů, které není možné dokonale eliminovat.“ Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák tvrdí, že obavy ze spalovny nejsou opodstatněné.

Ve zjišťovacím řízení v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) bylo konstatováno, že záměr spalovny bude  dále posuzován  podle zákona č. 100/2001 Sb. a oznamovatel musí nyní do dokumentace doplnit další informace na základě četných připomínek,  které k dokumentaci podaly různé subjekty, včetně magistrátu města Karviné, ČIŽP a různých občanských sdružení .

 „Také naše sdružení podalo k záměru spalovny odpadů připomínky – například nesouhlasíme s tím, aby jakýkoliv vzniklý popílek byl využíván jako stavební materiál nebo s navrženým řešením vypouštění technologických odpadních vod z procesu čištění spalin do vodního toku, jak navrhuje dokumentace. Je tady značné riziko uvolňování dixoinů do životního prostředí,“ řekla Vendula Kubačáková z ostravské pobočky Arniky.

Náměstek Novák sice tvrdí, že „často bezdůvodně užívané strašení emisemi karcinogenních
dioxinů není seriózní, protože tato zařízení v několikastupňovém systému čištění spalin tyto látky účinně odloučí“, zde však nejde jen o to, co bude vypouštěno z komína spalovny. Právě využívání popílku je z hlediska uvolňování dioxinů do prostředí velice problematické.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha