Pomoc pro povodí jezera Modrac

5.10.2014 - Banovići, Lukavac, Tuzla, Živinice | Novinky
Starostové obcí Banovici, Lukavac, Tuzla a Živinice ve střední Bosně Hercegovině se rozhodli přemístit nelegální skládky odpadu pryč z povodí jezera Modrac.

Podpisem Memoranda o spolupráci se starostové zavázali zajišťovat běžné nakládání s odpady v oblasti.

Místní nevládní organizace Centrum pro ekologii a energetiku (Centar za ekologiju i energiju, CEE z Tuzly) realizovala za pomoci švédské vlády projekt s názvem Běžné nakládání s odpady je občanské právo. V rámci tohoto projektu členové pracovní skupiny použili data týkající se nakládání s odpady, nezákonných skládek odpadů, zařízení a technických vybavení, souvisejících zákonů a dalších nástrojů a připravili dokument Rutinní přemístění nelegálních skládek odpadu pryč z povodí jezera Modrac. Dokument obsahuje analýzu problematiky, mapu povodí a plán na rozšíření plochy systému nakládání s odpady.

Hlavním problémem v povodí je, že 58% místních domácností nejsou součástí systému nakládání s odpady. V oblasti jezera existuje 150 ilegálních skládek, jejichž objem činí více než 5m3. Velké množství odpadu leží na břehu jezera a řeky.

Dokument CEE byl předložen u kulatého stolu, který se nedávno konal pro zástupce obcí, ostatní obecně prospěšné organizace, vládu kantonu Tuzla, příslušná ministerstva, místní nevládní organizace, občany a média. Postupy popsané v dokumentu tvrdí, že do roku 2020 by 95% domácností mělo být zahrnuto do běžného systému nakládání s odpady. To by byla skvělá zpráva.

Banner-stika

Sledujte nás: