en ru


Pomozte nám zachovat dostupnost informací o znečišťujících látkách!

2.8.2011 - Praha | Novinky
Co za „jedy“ vypouští ten smrdící provoz ve vašem městě? To se už možná právě vy nedozvíte, bude-li omezen Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní navrhuje z této veřejně přístupné databáze vyřadit důležité informace o některých chemických látkách i samotných podnicích.

Nejnovější návrhy na „osekání“ IRZ by způsobily, že z registru zmizí celkem až 938 provozů z celé ČR. Jedná se o podniky, které mnohdy dominují na prvních místech v celorepublikových či krajských žebříčcích největších znečišťovatelů karcinogenními, mutagenními či perzistentními organickými látkami (POPs).

Arnika spustila informační web a elektronickou petici za zachování dostupnosti informací o toxických látkách. Podpořit ji můžete i vy!

Veřejně dostupný IRZ nám odpovídá na otázky o původu a množství znečišťujících, často zdraví škodlivých látek v blízkosti našeho domova. Teď by ale tyto informace měly být zásadně zredukovány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu požaduje:

  • Jednak omezit rozsah ohlašovatelů na úroveň Evropského registru (EPRTR). To by znamenalo, že by veřejnost přišla o informace od více než 863 podniků, kterých by se tak ohlašovací povinnost netýkala. Nevztahuje se na ně ani povinnost podstoupit proces integrovaného povolování (IPPC).
  • Dále MPO navrhuje zrušit ohlašovací povinnost o chemických látkách v odpadech úplně, či zachovat pouze deset látek s ohlašovací povinností v odpadech.  Jedná se především o těžké kovy.  Z registru by tak zmizelo 62 látek a 240 provozoven, ze všech krajů ČR.

Je to krok k omezení práva veřejnosti na informace o množství látek poškozujících životní prostředí a zdraví lidí konkrétními průmyslovými provozy. 

O kterých podnicích ve vašem kraji byste se již nedozvěděli?

(Zmizely by například informace o provozech jako Kronospan, Fremach, RIHO, HOBAS a jiné, které dlouhodobě dominují na prvních příčkách celorepublikových žebříčků největších znečišťovatelů rakovinotvornými látkami, mutagenními a perzistentními látkami (POPs) či obtěžují zápachem okolí svých provozů.)

Zmizelo by i cca 75 čistíren odpadních vod (ČOV), jejichž údaje nám mohou vypovídat o vlivu průmyslového znečištění na životní prostředí, protože většina chemických látek končí v odpadních vodách. Zároveň nás ale mohou také upozornit na prostředí, které je čistější, a tedy se v něm vyskytuje průmysl, který znečišťuje minimálně.

Návrhy na "osekání" IRZ jsou nyní ve fázi jednání v rámci pracovní skupiny k IRZ (MPO a MŽP), a tak věříme, že je možné snahy MPO ještě zvrátit. Budeme proto občany podpořenou petici směřovat na srpnovou schůzku pracovní skupiny, na které budou zástupci Arniky hájit právo veřejnosti na informace o toxických látkách.

Zasadit se o dostupnost informací o toxických látkách v životním prostředí, můžete i Vy -podepište petici !

Chci podepsat

Chci více informací

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha