Články

PVC a ftaláty

Ve zdravotnictví se v současné době používá velké množství zdravotnických prostředků z PVC. Jedná se asi o čtvrtinu všech pomůcek, s nimiž se ve zdravotnictví lze setkat.

Toxicita PVC a přísad

PVC samo o sobě při použití není toxické. Obsahuje však chlór, s nímž jsou problémy při výrobě a likvidaci PVC a také stabilizátory, často na bázi těžkých kovů, které rovněž mohou znamenat problémy při výrobě a likvidaci. Toxicita PVC pro spotřebitele spočívá v přísadách – plastifikátorech neboli změkčovadlech. Ty nejsou v PVC pevně (chemicky) vázány a v průběhu životnosti výrobku se z něj uvolňují. Nejčastějšími změkčovadly jsou ftaláty. Jedním z nejpoužívanějších z nich je di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), který je látkou reprotoxickou.

PVC a ftaláty ve zdravotnických prostředcích

Ve zdravotnicví se často používají pomůcky z PVC měkčeného zejména di(2-ethyl-hexyl) ftalátem - DEHP. Jedná se např. o krevní vaky, trasfuzní sety, katétry, hadičky a další. Ftaláty jsou rozpustné v tucích, takže pokud dojde ke styku např. krve s PVC měkčeným DEHP, dochází k uvolňování DEHP do krve.

PVC a ftaláty v nezdravotnických prostředcích

Informace naleznete na stránce Nezdravotnické vybavení.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: