Poplatek za spalování pomůže zvýšit recyklaci. Zákon o odpadech jde do druhého čtení

21.5.2020 - PRAHA | Tiskové zprávy
ZEVO Malešice
Foto: VitVit, Wikimedia Commonst
Spalování brání prevenci vzniku odpadů a skutečné recyklaci. Koalice Pro 3R apeluje na poslance, aby kromě zvýšení poplatků za skládkování, prosadili také alespoň minimální poplatek za spalování, který omezí ničení znovuvyužitelného materiálu a naopak podpořili vznik nových recyklačních linek, které v České republice citelně chybí. Svými pozměňovacími návrhy se někteří poslanci snaží poplatek prosadit do novely zákona o odpadech, který Poslanecká sněmovna projedná ve druhém čtení pravděpodobně už v úterý 26. května. Poplatek za spalování odpadů už zavedly například severské evropské státy a České republice ho v zájmu zvýšení recyklace odpadů doporučila zavést Evropská komise.

„Jsme svědky obrovského tlaku na výstavbu dalších spaloven a jim podobných zařízení. Kvůli jejich pevně stanovené kapacitě je nutné je mnoho let plnit odpadem, aby byly ziskové. Nám tu však v celé republice chybí velké množství recyklačních zařízení, bez nichž nemůže oběhové hospodářství v České republice fungovat. Poplatek za spalování proto pomůže omezit ničení odpadů a v důsledku jejich spalování i životního prostředí a ve výsledku povede k jejich větší recyklaci,“ upozorňuje Sarah Ožanová z Arniky, koordinátorka koalice Pro 3R.

Prohlášení koalice Pro 3R

Síť zastupitelů měst, obcí, členů spolků a obyvatel napříč celou republikou pod názvem koalice Pro 3R prosazuje redukci vznikajících odpadů, jejich znovupoužívání a recyklaci a bojuje proti sílícímu tlaku na výstavbu spaloven, ZEVO a jim podobných zařízení. Spalování odpadů v jakékoliv podobě, včetně ZEVO, má velmi negativní vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Ze spaloven se do životního prostředí dostává řada toxických látek. Konkrétně jde o chlorované i bromované dioxiny, polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky, hexachlorbenzen, rtuť, olovo a jiné nejen v emisích do ovzduší, ale také v odpadních vodách a především v popílku a popelu, které se často používají jako stavební materiál.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Nárůst počtu projektů na stavbu, obnovování a rozšiřování spaloven odpadů rovněž neodpovídá plánům České republiky a Evropské unie směřovat k principům oběhového hospodářství, protože blokuje rozvoj tolik potřebné recyklace a předcházení vzniku odpadů. V rámci Plánu odpadového hospodářství je potřeba do roku 2030 počítat se snížením produkce směsných komunálních odpadů zhruba na 140 kg na osobu a rok. Evropská komise dokonce v březnu tohoto roku přidala ZEVO vedle uhelných a jaderných elektráren na seznam neudržitelných aktivit. Na to, že spalování odpadů blokuje recyklaci, v České republice neupozorňují pouze ekologické organizace, ale také například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.


Nespaluj, recykluj! S odvahou.

logo ACF-partners

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu