Porubská radnice chce znovu kácet v nedávno rekonstruovaných parcích

20.1.2011 - OSTRAVA | Novinky
Úpravy v parcích na porubském nábřeží a na Nerudově náměstí, které plánuje radnice v Ostravě – Porubě, by znamenaly nežádoucí zásah do tzv. významných krajinných prvků. Navíc se jedná o úpravy, které popírají rekonstrukci parků před několika lety a znamenají další kácení a nemalé investice. To vše v době, kdy se moravskoslezská metropole potýká s kritickým znečištěním ovzduší. Celý projekt tak nejen odporuje péči o zdravé životní prostředí, ale také vzbuzuje pochybnost, zda se jedná o údržbu zeleně či pouze snahu proinvestovat dostupné finanční prostředky.  

Oba parky, jejichž úpravy se nyní plánují, přitom prošly nákladnou rekonstrukcí před několika lety (1). Již tehdy se v parcích výrazně kácelo, padlo cca 100 stromů. Stromy mají padnout i nyní, a to převážně z kompozičních a pěstebních důvodů, nikoliv proto, že by ohrožovaly své okolí. „Je s podivem, že po 8 či 9 letech od rekonstrukce, provedené na základě projektů připravených odborníky, je dle názoru porubské radnice třeba provést další rekonstrukci, která jde v mnohém proti předchozí koncepci,“ uvedla Helena Váňová z ostravské pobočky Arniky.

Případ tak zapadá do obecného problému péče o zeleň ve městech, kdy se úřady o stromy starají nedostatečně či vůbec a parky dlouhodobě zanedbávají. „V okamžiku, kdy se objeví možnost získat finanční prostředky z evropských, nadačních či obecních zdrojů, začne se často masivně kácet a přebudovávat. V dalších letech se pak opět o parky nikdo příliš nestará a celý problém se opakuje,“ říká Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arnika.

Arnika se na radnici v Ostravě – Porubě obrátila s žádostí o vysvětlení, proč mají být opět po několika letech parky rekonstruovány. Podle informace z úřadu má úprava parků proběhnout v rámci akce „Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě“, která má za cíl obnovu porostů a dosazení novými sazenicemi stromů a keřů, a městský obvod Poruba kvůli ní bude do konce března 2011 podávat žádost o nadační příspěvek od nadace Proměny. „Z odpovědi nevyplývá, že by k rekonstrukci parků byl vážný důvod. Fakt, že krátce po předchozích úpravách plánuje radnice další, protichůdnou rekonstrukci parku, vzbuzuje obavy, že prioritou radnice je spíše získání nadačního příspěvku, než péče o zeleň,“ obává se Helena Váňová z Arniky. 

Parky jsou registrovanými významnými krajinnými prvky (VKP), jejichž smyslem je chránit ekologicky, geomorfologicky či esteticky hodnotné části krajiny. „Podle zákona i podle zdravého rozumu bychom měli kácet stromy pouze tehdy, když jsou nevyléčitelně nemocné nebo suché. Pokud se kácí jen kvůli ambicím měnit vzhled parku, vzniká zbytečná škoda na přírodě a také se plýtvá penězi, které by šlo využít jinde,“ zdůraznil Martin Skalský, vedoucí kampaně Arniky „Zachraňme stromy.“

Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí vydal v listopadu 2010 dvě rozhodnutí, kterými zásah do parků - tzv. významných krajinných prvků - v Ostravě-Porubě povoluje. Rozhodnutí č. 313/10/OP se týká kácení a výsadby dřevin (stromů a keřů) v Parku u porubského nábřeží z důvodů pěstebních a kompozičních, rozhodnutí č. 302/10/OP se týká kácení, přesazování a dosadeb dřevin na Nerudově náměstí z důvodů pěstebních a kompozičních. V lednu 2011 vydal stejný úřad další dvě rozhodnutí: rozhodnutí č. 4/11/OP se týká kácení a výsadby dřevin (stromů a keřů) na Náměstí Družby, rozhodnutí č. 2/11/OP se týká kácení, přesazování a dosadeb dřevin na Havlíčkově náměstí.   Následné povolení ke kácení může udělit radnice v Ostravě – Porubě.

V době, kdy se Ostrava potýká s nejhorším ovzduším v Evropské unii, by vůbec nemělo docházet ke kácení zdravých stromů a keřů. Jsou totiž velmi cenným filtrem, který zachycuje zdraví nebezpečné škodliviny z ovzduší.

Poznámky a další informace:

(1) V Parku u porubského nábřeží bylo během předchozí rekonstrukce vykáceno cca 100 stromů a značně zredukováno keřové patro. Nyní zde má padnout na 30 stromů a řada keřů, a to nikoliv pouze z důvodů havarijních, ale převážně z důvodů pěstebních a kompozičních.

Na Nerudově náměstí bylo vykáceno asi 20 vzrostlých stromů a trávník zrekonstruován tak, že po postřiku chemikálií původní trávník zežloutl, byl stržen a vyset nový. Stromy, které rostly v takto ošetřené travnaté ploše v průběhu několika příštích let uhynuly. Při obou rekonstrukcích byly provedeny nové výsadby stromů i keřů, avšak k obnově původního množství zeleně nedošlo, neboť nová výsadba dosud nedorostla do patřičné velikosti. Náklady na rekonstrukci obou parků byly v řádu milionů korun. Nyní má být na Nerudově náměstí několik let stará koncepce změněna novými výsadbami stromů v místech, kde byly před 8 lety vysazeny keře, které mají být nyní opět přesazeny.

Akce „Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě“ kromě výše uvedených 2 parků zahrnuje též park na Havlíčkově náměstí, který byl nákladně rekonstruován v letech 2002 až 2005, kdy bylo vykáceno 52 stromů a keřové patro, dále park na Náměstí Vítězslava Nováka (byl rekonstruován v r. 2001, vykáceno cca 40 stromů) a park na Náměstí Družby (v okolí Náměstí Družby byla v r.2004 vykácena téměř polovina z 600 registrovaných stromů).

Podle nových projektů má být na náměstí Družby vykáceno cca 45 stromů a několik skupin keřů, což představuje cca 25% všech dřevin tam rostoucích, převážně z pěstebních a kompozičních důvodů. Na Havlíčkově náměstí má být nyní vykáceno cca 20 stromů a odstraněny některé keře, a to převážně z důvodů pěstebních, ojediněle z důvodů bezpečnostních a kompozičních.

V obou případech jsou navrženy dosadby, ty však vyrovnají ekologickou újmu vzniklou kácením až za řadu let.

Informační dopis z Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba, odpovídající na dotaz Arniky:
pdf Odpověď - Ostrava Poruba

Žádost Arniky o informace:
pdf Dotaz Arniky - Radnice Poruba 

 

Banner-stika

Sledujte nás: